loading
views

Einde hoogconjunctuur in zicht?

4 januari 2008

In de nieuwsbrief van het CBP zijn de economische vooruitzichten december 2007 gepubliceerd.

De Nederlandse economie groeit in 2007 met 3%. Volgend jaar loopt het groeicijfer naar verwachting terug tot 2¼%. De spanning op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Dit leidt komend jaar tot een substantieel hogere loonstijging en een versnellende inflatie. De overheidsbegroting is dit jaar in evenwicht, voor 2008 ligt een overschot van 0,5% van het bruto binnenlands product (BBP) in het verschiet. De onzekerheid rond de raming is door de onrust op de internationale financiële markten echter groter dan gebruikelijk. Enerzijds zijn recente realisatiecijfers nog verrassend gunstig; anderzijds is een grotere invloed van de financiële crisis op de Nederlandse economische ontwikkeling niet uitgesloten.

Arbeidsmarkt
Het aantal vacatures bereikte in het derde kwartaal een recordhoogte, terwijl de werkloosheid gestaag is afgenomen. Kortom, de spanning op de arbeidsmarkt is gedurende het jaar verder opgelopen; deze tendens zet zich naar verwachting volgend jaar voort. Hoewel steeds meer mensen zich onder invloed van de gunstige conjuncturele omstandigheden aanbieden op de arbeidsmarkt, stijgt de werkgelegenheid nog aanzienlijk sneller. Dit jaar neemt de werkgelegenheid (in arbeidsjaren) toe met 2½%, het hoogste groeicijfer in negen jaar. Mede onder invloed van een minder gunstige winstgevendheid valt de werkgelegenheidsgroei komend jaar waarschijnlijk terug, tot 1¼%. Gemiddeld genomen bedraagt de werkloosheid in 2008 naar verwachting 4% van de beroepsbevolking, oftewel 310 000 personen, ruim onder het geschatte niveau waarbij de arbeidsmarkt in evenwicht is.

Bron: CPB, 4 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek