loading
views

Ruim 225.000 personen reïntegratietraject

2 januari 2008

Op grond van de Wet werk en bijstand is de gemeente verantwoordelijk voor activering en reïntegratie van bepaalde groepen werklozen. De gemeente kan daar verschillende voorzieningen voor inzetten.

Eind juni 2007 volgden in Nederland ruim 225 duizend personen een door de gemeente aangeboden reïntegratietraject. Reïntegratietrajecten hebben tot doel werklozen snel (weer) aan betaald werk te helpen. Gemeenten hebben hier verschillende reïntegratievoorzieningen voor, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en kinderopvang. Eind juni 2007 waren er meer vrouwen dan mannen met een reïntegratietraject. Ruim de helft van de trajectvolgers was veertig jaar of ouder. Daarnaast waren er bijna evenveel niet-westerse allochtonen met een traject als autochtonen.

Loonkostensubsidie
Bijna één op de vijf personen had een traject in de vorm van een loonkostensubsidie. Hierbij heeft de persoon een gewoon dienstverband bij een werkgever, waarbij die werkgever daarvoor een vergoeding ontvangt van de gemeente. Mannen hadden vaker een baan met loonkostensubsidie dan vrouwen. Ook onder de veertigplussers kwam loonkostensubsidie vaak voor. Bij autochtonen kwam deze trajectvorm meer voor dan bij niet-westerse allochtonen.

Veel trajectvolgers grote steden
In de grote steden wonen naar verhouding veel werklozen. Bijna een derde van de trajectvolgers woonde dan ook in één van de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Tilburg. In totaal maakten in deze steden ruim 65 duizend personen gebruik van één of meer reïntegratievoorzieningen. Rotterdam telde de meeste trajectvolgers, meer dan 26 duizend.

Bron: CBS, 2 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.      

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek