loading
views

AVV CAO Mode en Sport 20072 januari 2008

AVV CAO Mode- en Sportdetailhandel 2007

Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de mode- en sportdetailhandel 2007.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18-12-2007, nr. 245, onder UAW Nr. 10725.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek