loading
views

Hoofdlijnen van algemene pensioeninstelling

21 december 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van SZW en minister Bos van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een notitie die op hoofdlijnen beschrijft hoe de algemene pensioeninstelling vormgegeven kan worden.

Het gaat daarbij om zaken als rechtsvorm, (financieel) toezicht, bestuur en medezeggenschap. Het kabinet zal de hoofdlijnen nader uitwerken in een wetsvoorstel. In Nederland wordt het mogelijk om een nieuwe uitvoerder van pensioenen op te richten. Deze algemene pensioeninstelling (API) kan onder meer specifiek op de Europese markt diensten aanbieden binnen de Europese richtlijn voor pensioeninstellingen, die in de Europese Unie een vrije interne pensioenmarkt tot stand wil brengen. Algemene pensioeninstellingen hebben meer mogelijkheden dan pensioenfondsen om grensoverschrijdend te kunnen werken.

Europese richtlijnen
In Europa bestaat door de vergrijzing veel aandacht voor pensioenen. Mede door de Europese richtlijn voor pensioeninstellingen, wordt daarbij steeds meer gekeken naar mogelijkheden om pensioenregelingen van werknemers in andere landen te kunnen uitvoeren. Nederlandse pensioenfondsen kunnen ook optreden als uitvoerder van zulke buitenlandse pensioenregelingen. De algemene pensioeninstelling heeft echter meer ruimte om gebruik te maken van de ruimte die de Europese richtlijn biedt. Ze kan bijvoorbeeld meer diensten en producten aanbieden dan een pensioenfonds. Een pensioenfonds wordt daarnaast als één financieel geheel gezien. Voor een algemene pensioeninstelling geldt dat niet. Algemene pensioeninstellingen kunnen verder uitkomst bieden voor ondernemingspensioenfondsen die vergaand willen samenwerken of samen willen gaan.

Pensioenfondsen als verzekeraars
Zowel pensioenfondsen als verzekeraars kunnen een algemene pensioeninstelling oprichten, maar ook anderen kunnen dat. Voor een algemene pensioeninstelling is geen vaste vorm voorgeschreven waardoor ze goed kan inspelen op de wensen van de partijen. Net als bij pensioenfondsen en verzekeraars houdt De Nederlandse Bank toezicht op de financiële situatie en de Autoriteit Financiële Markten op het gedrag van de instellingen.

Bron: SZW, 21 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

  

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek