loading
views

FNV: Zwartboek over flexwerk werknemers

19 december 2007

Jongeren worden door supermarkten vaak als wegwerppersoneel gebruikt. Die conclusie wordt getrokken uit de Flexinspecties die zijn uitgevoerd in een aantal supermarkten.

De uitkomsten staan in een Zwartboek Flexwerk dat op woensdag 19 december werd aangeboden aan cao-coördinator Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten.

De belangrijkste conclusies
• 30% van de jongeren krijgt niet of pas na één of twee wachtdagen betaald als ze ziek zijn.
• Zowel de Flexwet als de cao worden regelmatig niet nageleefd. Er wordt vooral veel de hand gelicht met de regels rond nul-urencontracten. Jongeren geven aan structureel meer uren dan hun contracturen te werken. Ze hebben dus recht op een hoger aantal (betaalde!) contracturen, maar dat krijgen ze niet.
• Jongeren zijn slecht op de hoogte van hun rechten en plichten.
• Jongeren die na drie tijdelijke contracten op hun negentiende ingeruild voor jongeren van zestien jaar, is pure leeftijdsdiscriminatie. Het functioneren van de jongere speelt geen enkele rol bij het ontslag. Supermarktmanagers vertellen dat dit ‘normaal beleid’ is.

Aanbevelingen
De flexibiliteit is doorgeschoten. Werkgevers zoeken de randen van de Flexwet op en maken handig gebruik van de onwetendheid bij jonge supermarktmedewerkers.
Aanbevelingen zijn:
• Naleving van de wet. Scherpere controles door de arbeidsinspectie op naleving van de Flexwet.
• Leeftijdsdiscriminatie mag en kan niet. De overheid en arbeidsinspectie moeten hier streng op toezien.
• Bekendheid bestaande rechten vergroten. Jongeren blijken slecht op de hoogte van hun rechten. Werkgevers moeten duidelijke en volledige informatie geven aan medewerkers. Ook op het loonstrookje.
• Het tegengaan van onnodige flexibiliteit. Betere werkroosters en een eerlijke kans om door te stromen.

Bron: FNV Jong, 19 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.    

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek