loading
views

Jurisprudentie: relatiebeding

December 2007

Arbeidsovereenkomst
De werknemer is van 1 januari 2006 tot en met 31 mei 2007 in dienst bij de werkgever. In de arbeidsovereenkomst is een relatiebeding opgenomen waarin staat:

Tekst relatiebeding
“Partijen komen overeen dat de werknemer bij het einde van het dienstverband met werkgever geen klanten van werkgever zal meenemen dan wel benaderen, hetgeen impliceert dat de werknemer geen werkzaamheden zal mogen verrichten voor klanten zonder schriftelijke toestemming van de werkgever. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de werknemer een dadelijk opeisbare boete van EUR 25.000,- per overtreding en EUR 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt zonder korting of schuldvergelijking, onverminderd het recht van werkgever op verdere schadevergoeding.”

Werk zonder vergoeding
Op 31 mei 2007 eindigt het dienstverband van de werknemer van rechtswege. Een maand daarna verricht de werknemer gedurende drie uurtjes en zonder hiervoor een vergoeding te krijgen enkele werkzaamheden in de slagerij van een vriend van hem. Deze slagerij is een klant van de voormalige werkgever. De voormalig werkgever ziet dit en spreekt de werknemer aan wegens overtreding van het relatiebeding tot betaling van de overeengekomen boete van EUR 25.000,-.

Bedoeling in acht nemen
De werknemer betwist dit en stelt zich op het standpunt dat het relatiebeding alleen geldt, gezien de zinsnede “bij het einde van het dienstverband”, op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter maakt hier korte metten mee. Voor de uitleg van het relatiebeding kan niet enkel naar de taalkundige uitleg van de bewoordingen van de overeenkomst gekeken worden. Er moet ook rekening gehouden worden met wat de bedoeling van partijen is geweest. Het kan niet de bedoeling zijn geweest dat het relatiebeding alleen op 31 mei 2007 zou gelden. Nu er geen beperking in de tijd is opgenomen moet er zelfs vanuit worden gegaan dat het relatiebeding voor onbepaalde tijd is afgesproken.

‘Vriendendienst’ is schending
Voorts voert de werknemer aan dat de werkzaamheden een vriendendienst betroffen, waar niet voor betaald is. Ook dit verwerpt de kantonrechter. Gezien het relatiebeding mogen er geen werkzaamheden verricht worden voor klanten van de werkgever. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen betaalde of onbetaalde werkzaamheden. Het feit dat de werknemer de door hem genoemde werkzaamheden als vriendendienst zou hebben verricht, staat de toepasselijkheid van het relatiebeding dan ook niet in de weg. De kantonrechter vindt het voldoende dat het gaat om werkzaamheden die – tegen betaling – ook door de voormalig werkgever verricht hadden kunnen worden.

Lichte overtreding, matige boete
De kantonrechter oordeelt dat de werknemer het relatiebeding heeft overtreden, maar de ernst van deze overtreding dient niettemin als licht te worden gekwalificeerd. De kantonrechter matigt de boete tot EUR 300,-.

Bron: Rechtspraak.nl, LJN-nr. BB8990

FlexLawyers, de samenwerking tussen FlexService Solutions en Van Diepen Van der Kroef Advocaten, biedt u tegen een scherpe prijs toegang tot specialisten in het arbeidsrecht.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek