loading
views

VVD: betere positie ouderen

12 december 2007

Oudere werknemers hebben het vaak moeilijk op de arbeidsmarkt. De VVD wil daar verandering in brengen.

VVD-Kamerlid Stef Blok wil daarom dat de WW-premie – het werkgeversdeel – voor werknemers vanaf 55 jaar vervalt en dat werkgevers die werknemers ouder dan 65 in dienst houden, worden vrijgesteld van de verplichting loon door te betalen bij ziekte. Bovendien moet de overheid het goede voorbeeld geven door te stoppen met het hanteren van maximumleeftijden bij aanname van sollicitanten. Het automatisch ontslag op 65-jarige leeftijd in overheids-CAO’s moet worden vervangen door individueel maatwerk.

Problemen op de arbeidsmarkt
Oudere werknemers worden geconfronteerd met een aantal problemen op de arbeidsmarkt. Werkgevers investeren vaak weinig in scholing van werknemers boven de 45. Bij ontslagrondes moeten ouderen vaak als eerste vertrekken om vervolgens te merken dat oudere sollicitanten weinig kans maken.

Concrete voorstellen om ouderen sterker te laten staan op de arbeidsmarkt
– Stel werkgevers vrij van WW-premie voor werknemers ouder dan 55 jaar. Dit scheelt circa 1000 euro per jaar aan loonkosten. Financiering kan gevonden worden in een geringe verhoging (100 euro per jaar) van de werkgeverspremie voor jongere werknemers.
– Geef vrijstelling voor de verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers ouder dan 65. Deze verplichting maakt werkgevers terughoudend bij het annemen van ouderen. Bovendien is deze verplichting overbodig voor werknemers die allemaal AOW en vaak ook aanvullend pensioen hebben. De werkgever moet zich wel blijven inspannen voor de re-integratie van deze werknemers in geval van ziekte.
– Geef als overheid het goede voorbeeld. Dus geen leeftijdgrenzen bij aanname van sollicitanten: ook een 47-jarige kan een goede wijkagent worden. Vervang het automatisch ontslag op 65-jarige leeftijd in overheids- CAO’s door individueel maatwerk. Als werknemer en werkgever samen verder willen moet dat kunnen.

Ervaring oudere werknemers nodig
Met deze voorstellen worden de 30.000 55-plussers die jaarlijks in Nederland ontslagen worden geholpen. Bovendien maakt dit doorwerken aantrekkelijk in een tijd dat we de ervaring van oudere werknemers hard nodig hebben.

Bron: VVD, 12 december 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek