loading
views

Jurisprudentie: afwijzing ontbindingsverzoek

December 2007

Afwijkend gedrag werknemer
Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werknemer om arbeidsongeschiktheid te melden. Uit een uitspraak van de kantonrechter Sittard-Geleen blijkt dat ook de werkgever alert dient te zijn op afwijkend gedrag van de werknemer dat erop kan duiden dat deze arbeidsongeschikt is.

Langdurige privé-gesprekken
De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 57-jarige werknemer die 33 jaar in dienst was. De grond voor het ontbindingsverzoek is primair een dringende reden, omdat de werknemer afgelopen anderhalf jaar vrijwel dagelijks langdurig privé-gesprekken voerde en sekslijnen belde met de bedrijfstelefoon. Subsidiair is de werkgever van mening dat de werknemer de afgelopen negen jaren disfunctioneerde. De werkgever voerde daartoe aan dat de werknemer herhaaldelijk niet op zijn werkplek aanwezig was en dat niemand wist waar hij was omdat hij het afwezigheidsboek niet invulde.

Psychische gesteldheid
De werknemer erkent het belgedrag, maar stelt dat er geen sprake was van disfunctioneren. Hoogstens heeft hij sinds 2001 minder gefunctioneerd. De reden voor zijn belgedrag en minder functioneren is gelegen in zijn psychische gesteldheid. De werknemer geeft aan dat hij relatieproblemen heeft, zijn moeder ernstig ziek is en hij kampt met de angst dat hij zelf ook aan een ernstige ziekte lijdt.

Werkgever was onoplettend
De kantonrechter oordeelt dat het belgedrag en het minder functioneren van de werknemer veroorzaakt wordt door zijn psychische gesteldheid. Het wordt de werkgever aangerekend, dat hij hiervan niets heeft gemerkt.

Alert zijn op afwijkend gedrag
De kantonrechter is van mening dat in zijn algemeenheid geldt dat in beginsel de werkgever erop mag vertrouwen dat de werknemer meedeelt dat hij vanwege ziekte of gebrek niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten, maar er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond waarvan de werknemer niets meldt. Anderzijds behoort het ook tot de verantwoordelijkheid van de werkgever om alert te zijn op (afwijkend) gedrag van de werknemer dat er op zou kunnen duiden dat de werknemer in meer of mindere mate arbeidsongeschikt is.

Ontbindingsverzoek afgewezen
Van bijzondere omstandigheden is in dit geval volgens de kantonrechter sprake, dit te meer nu de werknemer in zijn zeer lange dienstverband kennelijk nooit of zelden ziek is geweest en er tot 2000 ook nooit aan- of opmerkingen over zijn functioneren zijn gemaakt. De werkgever heeft toen de werknemer zich uiteindelijk ziek meldde geen enkele reïntegratiepoging ondernomen. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr. BB7486

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek