loading
views

Wetsvoorstel re-integratie vanuit ziektewet

11 december 2007

In 2008 gaan scherpere regels gelden voor de re-integratie van mensen met een ziektewetuitkering. Die regels moeten hen stimuleren zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Dit is de kern van het Wetsvoorstel zieke vangnetters (met name uitzendkrachten) van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd.

Duidelijkheid op het gebeid van re-integratie
Het wetsvoorstel geeft duidelijker aan wat mensen in de ziektewet en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moeten doen op het gebied van re-integratie. Mensen die in de ziektewet zitten hebben meestal geen werkgever meer die hun doorbetaalt én hen kan helpen weer aan de slag te gaan. Het UWV betaalt in dat geval niet alleen het ziekengeld tijdens de eerste twee ziektejaren, maar gaat meestal ook over verzuimbegeleiding en re-integratie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitzendkrachten, werklozen en werknemers met een tijdelijk contract. Mensen die in de ziektewet zitten, komen relatief vaker dan zieke werknemers in vaste dienst in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), na afloop van twee ziektejaren.

Beoordeling ziektewetuitkering
Straks is het voor de beoordeling of iemand een ziektewetuitkering krijgt van belang of hij de gewone werkzaamheden nog kan doen die kenmerkend zijn voor zijn functie. Ook moet het UWV aan het einde van de twee jaar ziekte een re-integratieverslag opstellen. Nu is het nog zo dat deze mensen een volledig beroep doen op de ziektewet als ze slechts een specifiek deel van hun werk niet meer kunnen doen. Er wordt dan niet gekeken of ze andere onderdelen van het werk nog wel kunnen doen.

In werking 1 januari 2008
De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2008, met uitzondering van het artikel (artikel IIA) dat wijzigingen betreft voor zieke werklozen. Dit treedt zo spoedig mogelijk in werking, op een nader te bepalen tijdstip.

Bron: SZW, 11 december 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek