loading
views

Akkoord wet eenmalige gegevensuitvraag11 december 2007

In een wetsvoorstel waar de Eerste Kamer, op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW, mee heeft ingestemd staat dat mensen die zich inschrijven voor werk of een uitkering aanvragen, op termijn nog maar één keer gegevens hoeven te verstrekken.

Als een klant bijvoorbeeld aan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn opleiding en werkervaring heeft gemeld, hoeft hij die gegevens later niet meer te verstrekken aan het Uitvoeringsinsituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de gemeente.

Digitaal klantdossier
Deze eenmalige gegevensuitvraag wordt onder meer mogelijk door het Digitaal Klantdossier (DKD). Het DKD is per januari 2008 een belangrijke eerste stap waardoor burgers minder vaak hun gegevens hoeven te verstrekken. Het UWV, CWI, en gemeenten wisselen via het DKD elektronisch werk- en inkomensgegevens van hun klanten met elkaar uit. Op deze manier hoeven de verschillende instanties niet steeds dezelfde gegevens op te vragen bij de burger. Ook kunnen burgers een deel van hun gegevens via internet inzien en wijzigen.

Aanvraag makkelijker
Het DKD maakt het makkelijker voor de instellingen om hun diensten via internet aan te bieden. Zo kan de klant vanuit huis een bijstands- of WW-uitkering aanvragen. De aanvraagformulieren zijn deels vooringevuld met gegevens die over de klant al bekend zijn. Het wordt met het DKD voor burgers niet makkelijker om een uitkering te krijgen, maar wel om een aanvraag in te dienen.

Overheid gegevens hergebruiken
De invoering van de eenmalige gegevensuitvraag past bij het kabinetsstreven dat de overheid op zoveel mogelijk gebieden gegevens hergebruikt. De overheid legt hiervoor elektronische bestanden aan waarin gegevens die bij elkaar horen op één plek worden verzameld en beheerd (basisregistraties). Dus persoongegevens, gegevens over bedrijven, informatie over gebouwen, gegevens over grond en grondgebruik en informatie over adressen komen bij elkaar.

Bron: SZW, 11 december 2007

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek