loading
views

VIA roept Overheid op tot maatregelen

7 december  2007

De Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) vraagt het kabinet dringend om maatregelen tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers te nemen.

De VIA wil onder andere dat malafide opdrachtgevers aangepakt kunnen worden en dat de ketenaansprakelijkheid op dit gebied uitgebreid wordt. De VIA heeft haar visie op de ontwikkelingen en advies aan de overheid samengevat in een position paper, die voorafgaand aan het kamerdebat van komende dinsdag 12 december over de effecten van de openstelling van de grenzen, aangeboden wordt aan het kabinet.

Aantal knelpunten na openstelling grenzen
Volgens de VIA doet zicht in de samenleving een aantal knelpunten voor na de openstelling van de grenzen, waarover veel maatschappelijke en politieke discussie is ontstaan. Die discussie concentreert zich rond aspecten van huisvesting, overlast (en inburgering), en malafide tewerkstelling. De VIA vindt het van belang dat op deze vragen een overtuigend antwoord komt van overheden in samenwerking met werkgevers.

Concrete maatregelen
Om een eind te maken aan de uitbuiting stelt de VIA een aantal concrete maatregelen voor:
1. invoeren van een landelijke kwaliteitsnorm voor huisvesting die de werkgever voor haar werknemer regelt
2. uitbreiding ketenaansprakelijkheid, waardoor opdrachtgevers die bewust zaken doen met malafide uitzendbureaus gepakt kunnen worden
3. afspraken tussen werkgevers enerzijds en overheden anderzijds over goed werkgeverschap (voorkoming overlast, taaltraining, inburgering)

Van negatieve naar positieve aspecten
Door het nemen van deze maatregelen worden de negatieve gevolgen van het openstellen van de grenzen effectief bestreden en zal de aandacht verschuiven naar de positieve aspecten hiervan.

Bron: VIA, 7 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.     

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek