loading
views

Meer mensen aan werk via loonkostensubsidies

6 december 2007

Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb (SZW) nemen extra maatregelen om meer mensen aan het werk te helpen. Zij zetten hiervoor onder meer loonkostensubsidies in.

Werkgevers hebben het aanbod gedaan om 200.000 mensen met een langdurige uitkering een plaats te geven binnen een bedrijf, met als inzet dat minimaal de helft van hen in een gewone baan doorstroomt. Dit aanbod is echter vervallen, omdat de ontslagprocedure voorlopig niet wordt gemoderniseerd. De maatregelen van Donner en Aboutaleb geven aan hoe het geld dat daarvoor in de begroting was gereserveerd, nu wordt ingezet.

Werkloos of arbeidsongeschikt
Er komen loonkostensubsidies voor mensen die een jaar werkloos zijn of een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. Daarnaast worden de regels voor passende arbeid voor WW’ers aangescherpt, zodat zij eerder aan de slag kunnen. Bijstandsgerechtigden met een participatieplaats kunnen een premie en verplichte scholing krijgen. Dit schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.

Ambitie
De minister en de staatssecretaris willen nu optimaal gebruikmaken van de verwachte groei van de werkgelegenheid. De ambitie blijft om nog in deze kabinetsperiode 200.000 extra banen te realiseren voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan.

Bron: SZW, 6 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek