loading
views

Werkgevers tegen betalen hele WW-premie

4 december 2007 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen het plan van het kabinet om de volledige werkloosheidspremie met ingang van 1 januari 2009 door werkgevers te laten betalen.

Volgens beide ondernemingsorganisaties hoort het risico van werkloosheid een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers te zijn. Ze schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Awf-premie
Het plan van het kabinet heeft betrekking op de Awf-premie, waarmee de uitkering wordt betaald als iemand langer dan een half jaar werkloos is. Momenteel betaalt de werkgever een premie van 4,4 procent en de werknemer 3,85 procent.

Verdeling premielast gebruikelijk
Volgens het kabinet leidt de verschuiving van de premiebetaling tot een vermindering van de administratieve lasten. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit ‘een volstrekt onvoldoende motivering voor dit ingrijpende voorstel’. Ze wijzen erop dat een verdeling van de premielast tussen werkgevers en werknemers decennialang gebruikelijk is geweest en dat in 2005 ook door de Sociaal-Economische Raad (werkgevers én werknemers) een gedeelde premie is geadviseerd.

Integraal karakter
Bovendien vinden de ondernemingsorganisaties dat de financiering van de ww ‘niet geïsoleerd’ moet worden behandeld. Tegelijk moet ook gekeken worden naar de – ook door werkgevers gefinancierde – inkomensafhankelijke zorgpremie, die ook al automatisch de loonkosten zwaar onder druk zet en gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. ‘Voorstellen rond de financiering van de sociale zekerheid en de premieverdeling zijn alleen aanvaardbaar als deze een integraal karakter hebben, waarbij ook de zorgheffing voor werkgevers betrokken wordt’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bron: VNO NCW en MKB, 4 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek