loading
views

Overname loon werknemers failliet bedrijf

4 december 2007 

Het UWV stopt de overname van het loon van werknemers van een failliet bedrijf zodra die weer aan het werk gaan.

Nu betaalt het UWV deze uitkering tot het einde van de opzegtermijn en trekt daarvan de nieuwe inkomsten af. Daarvoor zijn inkomensgegevens van de nieuwe werkgever nodig. Straks hoeft dat niet meer. Deze administratieve lastenverlichting is onderdeel van het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de Werkloosheidswet (WW) van minister Donner van Sociale Zaken dat op 15 november 2007 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Eenvoudiger en goedkoper
De voorgestelde wetswijziging maakt de uitvoering volgens het ministerie eenvoudiger en goedkoper, en bezorgt werkgevers minder last. UWV en werkgevers besparen hierdoor samen jaarlijks driekwart miljoen euro aan uitvoeringskosten en administratieve lasten. De maatregel geldt niet alleen voor loon, maar ook voor andere aanspraken als vakantiegeld en pensioenpremies. Bij werknemers die parttime gaan werken, wordt de uitkering gedeeltelijk stopgezet.

Tijdelijke garantie
De WW biedt – naast de uitkering bij werkloosheid – werknemers een tijdelijke garantie op doorbetaling van loon en andere aanspraken wanneer hun werkgever failliet is of om andere redenen niet meer kan betalen. Dat kan maximaal negentien weken. Het UWV betaalde in 2006 circa 25.000 mensen zo het loon door. Van hen kwamen er naar schatting 5.000 tijdens deze uitkering weer aan het werk.

Overlijdensuitkering
Het wetsvoorstel regelt ook dat het UWV de zogenoemde overlijdensuitkering aan de nabestaanden van een overleden werknemer overneemt als de werkgever die door een faillissement of om andere redenen niet kan betalen. Die uitkering is maximaal één maandloon. 

Bron: UWV, 4 december 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek