loading
views

Nieuwe pensioenafspraken Payroll

4 december 2007

Partijen betrokken bij de CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen (VPO, FNV, De Unie en CNV) hebben afspraken gemaakt over de pensioenen van werknemers van payroll-ondernemingen.

Met deze nieuwe pensioenafspraken is er voor werknemers een goed pensioen geregeld en wordt voorkomen dat werknemers in een pensioengat vallen. Verder hebben partijen afgesproken dat het voor payroll-ondernemingen mogelijk moet worden aansluiting te vinden bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) van de sector waar de werknemer te werk is gesteld. Partijen hebben vijf jaar uitgetrokken om hierover afspraken te maken met bedrijfstakpensioenfondsen.

Meer dan 60.000 werknemers
Ten slotte wordt er een speciaal fonds opgericht om onderzoek en promotie van het CAO-akkoord en het lidmaatschap van de vakbond te bevorderen. De afspraak gaat gelden voor meer dan 60.000 werknemers in Nederland.

Per 1 januari 2008
De afspraken gaan in per 1 januari 2008 en gelden voor wat betreft het pensioen voor de duur van vijf jaar. De vernieuwde pensioenregeling ziet er kort geschetst als volgt uit:
– pensioen op basis van een beschikbare premieregeling
– nabestaandenverzekering op risicobasis
– premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid
– premieverdeling (2/3 werkgever en 1/3 werknemer)
– intredeleeftijd 21 jaar
– wachttermijn van maximaal 2 maanden
– extra bijspaarmogelijkheden met een 50% premiebijdrage van de werkgever.

Goede pensioenregeling
Peter Feld, voorzitter van de VPO, is verheugd met de nieuwe pensioenregeling: ‘Wij zijn blij met een eigen, kwalitatief goede pensioenregeling die de toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan. We hebben de regeling daarom laten vergelijken met andere pensioenregelingen in sectoren waarin veel payrolling plaatsvindt. Samen met de vakbonden hebben we goede afspraken gemaakt en werknemers die gepayrolled worden kunnen rekenen op een goed pensioen.’

Sector weer volwassener
Marcel Nuyten, onderhandelaar van FNV Bondgenoten: ‘De payroll-sector wordt weer volwassener met deze afspraken. Werknemers mogen er bij payrollen niet op achteruit gaan. Dat geldt ook voor pensioenen.’ Siegbert van der Velde van CNV Dienstenbond: ‘We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de sector waar wordt gewerkt en concurrentie op arbeidsvoorwaarden uitsluiten.’ De pensioenafspraken worden onderdeel van de nieuwe VPO-CAO die ingaat per 1 januari 2008.

Speciaal fonds voorlichting en lidmaatschap
De partijen zijn verder overeengekomen dat er een gezamenlijk beheerd fonds gaat komen waaruit VPO en bonden onderzoek naar aansluiting bij regelingen van sectoren en een communicatiecampagne over de VPO-CAO financieren. Tevens neemt het fonds 50% van de vakbondscontributie voor haar rekening.

Bron: VPO, 4 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek