loading
views

Krapte arbeidsmarkt: geen enorme loonstijging

4 december 2007

Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, blijven de salarisstijgingen beperkt. Dat concludeert het internationale onderzoeks- en adviesbureau Hay Group op basis van haar jaarlijkse beloningsonderzoek.

Dit onderzoek is gedaan onder meer dan 200 grote en middelgrote ondernemingen, met in totaal 200.000 werknemers.

Lange termijn oplossingen
Werkgevers lijken nog niet in paniek te raken van het tekort aan personeel. Volgens Hay Group doen werkgevers er goed aan om juist in tijden dat het economisch goed gaat en er schaarste op de arbeidsmarkt is, lange termijn oplossingen in te zetten voor het behouden of aantrekken van mensen.

Prestatiebeloning
Vorig jaar voorspelde Hay Group al dat prestatiebeloning verder zou toenemen. Hay Group hanteert wereldwijd een consistente methode om beloningsmarkten te berekenen. Hierdoor krijgen ondernemingen zowel op lokaal als internationaal niveau goed inzicht in de loonverschillen binnen en tussen organisaties. De resultaten van het onderzoek van 2007 zijn vandaag bekend geworden.

Variabele beloning
95 procent van de ondernemingen in het onderzoek kent één of meer vormen van variabele beloning. In 2007 was de hoogte van het variabel inkomen gemiddeld 8,5 procent van het jaarsalaris, vorig jaar was dit 7,5 procent. Meestal is dit variabel inkomen op korte termijn en ‘performance-gekoppeld’ (89 procent). Andere relatief veel gebruikte variabele beloningsvormen zijn een ‘discretionaire bonus’ (46 procent) en winstdeling (29 procent). Discretionair wil zeggen dat er geen maatstaven voor zijn; iemand krijgt dus een bonus, omdat een leidinggevende vindt dat hij die moet krijgen.

Varabele inkomensregeling
Bijna de helft van de ondernemingen in het onderzoek (48 procent) heeft één of meerdere lange termijn variabele inkomensregelingen. In 2006 was dit nog 42 procent. Bij ondernemingen die een vorm van lange termijn variabel inkomen toepassen, is dit in de helft van de gevallen een aandelenoptieregeling. Daarnaast kiezen steeds meer ondernemingen voor een lange termijn bonusregeling, met een contante uitkering van de bonus.

Modaal 3,5 procent vooruit
Het jaarsalaris van ‘Jan Modaal’ is afgelopen jaar 3,5 procent gestegen. Voor de hogere niveaus, zoals ervaren professionals en managers, is dit zo’n vijf procent. Voor 2008 verwacht Hay Group een licht hogere salarisstijging. Dit wordt met name veroorzaakt door collectieve verhogingen, veelal op basis van CAO-afspraken.

Uitzondering bepaalde functiegroepen
Ruim 85 procent van de ondernemingen geeft aan een toegenomen schaarste te ervaren. Iets meer dan 30 procent maakt echter een uitzondering op het reguliere beloningsbeleid, speciaal voor de ‘schaarse’ medewerker. Zoals bijvoorbeeld een arbeidsmarkttoeslag of het hoger indelen in een salarisschaal. Indien er een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat niet over de hele linie gedaan, maar bijvoorbeeld voor bepaalde functiegroepen. Dit zijn met name: ‘Finance & Accounting’, ‘Sales’, ‘Engineering’ en ’IT & Telecommunications’.

Bron: Hay Group, 4 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.    

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek