loading
views

Oprichting poortwachtercentra

3 december 2007
  
Om de oprichting van meer poortwachtercentra door werkgevers te stimuleren geeft minister Donner van SZW het Werkgeversforum een subsidie van 3 miljoen euro. De startsubsidie geldt voor de periode 2008-2009 en is eenmalig.

Dit heeft de bewindsman vanmiddag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid in Haarlem, een initiatief van VNO-NCW West. Daar nam hij een advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) over poortwachtercentra in ontvangst. Tegelijk heeft minister Donner in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over dit besluit.

Advies RWI
Donner baseert zijn besluit mede op het advies van de RWI. De steun is verder een invulling van een afspraak die eind juni is gemaakt op de Participatietop van kabinet, werkgevers en werknemers. Met het besluit komt Donner tevens tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer (motie Van Hijum/Heerts). Ook trekt hij een lijn door die al onder het vorige kabinet is ingezet. Uit ervaring met poortwachtercentra is gebleken dat mensen zo eerder en tijdig aan ander werk komen. Nederland telt nu vijf centra. Het oudste centrum (Heerhugowaard) draait vier jaar en heeft in die tijd 800 mensen van werk naar werk geholpen. Geen van hen hoefde terug te vallen op een uitkering. Met de startsubsidie kan het Werkgeversforum een ‘netwerk’ opzetten van maximaal dertig centra, die na 2009 financieel zelfstandig zullen opereren.

Inzetbaarheid werknemers
Via poortwachtercentra kunnen werkgevers kosten besparen, zoals voor loondoorbetaling van zieke werknemers of ontslagprocedures. Werknemers kunnen via poortwachtercentra in de eigen regio aan het werk blijven. De centra kunnen uiteindelijk doorgroeien, bijvoorbeeld op het gebied van personeelswerving. Ook kunnen ze inzetbaarheid (‘employability’) van werknemers bevorderen.

Kleinere bedrijven profiteren
De RWI is enthousiast over poortwachtercentra. De raad wijst erop dat vooral ook kleinere bedrijven ervan kunnen profiteren. Via deze samenwerkingsverbanden kunnen ze werknemers voor wie geen plaats meer is, elders aan de slag laten blijven. De RWI heeft in zijn advies aan minister Donner in kaart gebracht hoe kabinet en landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een netwerk van poortwachtercentra. Daarnaast heeft de RWI een praktische handreiking opgesteld voor het regionaal oprichten van poortwachtercentra.

Bron: SZW, 3 december 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

  

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek