loading
views

Financieel voordeel loonaangifte

27 november 2007

Door de Belastingdienst is bekend gemaakt dat de in 2006 teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in december 2007 wordt terug betaald.

Ook is bekend geworden dat de Belastingdienst de in 2006 teveel betaalde premies voor de werknemersverzekeringen in december 2007 terugbetaalt. De terugbetaling aan werkgevers gaat automatisch. Werkgevers worden in de eerste helft van december 2007 door de Belastingdienst geïnformeerd over de hoogte van de teruggave.

Rekenvoorbeeld
Stel dat een werknemer bij werkgever A in 2006 50.000 euro heeft verdiend en bij werkgever B 25.000 euro dan kan dat zorgen voor een totale teruggave van circa 3.200 euro aan beide werkgevers. Werkgever A krijgt ongeveer 2/3 van dat bedrag en werkgever B ongeveer 1/3. Vervolgens moet werkgever B in dit voorbeeld nog circa 540 euro terugbetalen aan de werknemer vanwege teveel ingehouden WW-Awf premie. Dit rekenvoorbeeld is gebaseerd op de mededeling loonheffingen 7 2007 van de Belastingdienst.

Maximale grondslag
De terugbetaling heeft te maken met de maximale grondslag die voor veel premies geldt. Voor de meeste premies ligt dat maximum in 2006 op 43.848. Als een werknemer in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers heeft gehad én meer heeft verdiend dan 43.848 wordt er premie terugbetaald aan de werkgevers. Ook de werknemer heeft daar in veel gevallen financieel voordeel van. De Belastingdienst is namelijk erg laat met het verstrekken van de benodigde informatie, het is dus de vraag of het werkgevers gaat lukken de mogelijk teveel betaalde WW-Awf premie aan de werknemer te betalen.

Teruggave werkgever
In sommige situaties is er mogelijk in 2006 te weinig premie WW-Awf ingehouden op het loon van de werknemer. In dat geval hoeft de werknemer die premie niet bij te betalen.

Bron: Flexservice Solutions, 27 november 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek