loading
views

Nieuwe regeling ouderschapsverlof

24 november 2007

Het kabinet is van plan om het ouderschapsverlof per 1 januari 2009 te verlengen tot 26 weken. De Wet arbeid en zorg (Wazo) moet hiervoor worden aangepast. Dit staat in de Rijksbegroting 2008.

Daarnaast wordt de wet veranderd dat werknemers bij wie het ouderschapsverlof samenvalt met zwangerschaps- of adoptieverlof, in tegenstelling tot voorheen, het resterende deel later alsnog kunnen opnemen.

Wazo in strijd met Europese regelgeving
Artikel 6:6 van de Wet arbeid en zorg regelt het ouderschapsverlof. Omdat sommige bepalingen in strijd zijn met de Europese regelgeving, moet de wet echter worden gewijzigd. In de huidige wet staat dat een werknemer die van de mogelijkheid van ouderschapsverlof gebruikmaakt, de verlofregeling niet om ieder wissewasje mag beëindigen. Slechts in onvoorziene omstandigheden – echtscheiding, werkloosheid van de partner, ziekte – kan de werknemer zijn ouderschapsverlof beëindigen, en dan alleen als de werkgever hiermee instemt. Het resterende deel van het ouderschapsverlof vervalt op dat moment.

Aanpassing van de Wazo
Het Europese Hof van Justitie heeft echter in een arrest bepaald dat het ouderschapsverlof niet kan worden ingekort wanneer dat wordt onderbroken door een ander verlof met een andere doelstelling, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of adoptieverlof. Daarom stelt minister Donner voor om de wet op twee punten te wijzigen: werkgevers zijn verplicht in te stemmen met het verzoek het ouderschapsverlof niet op te nemen of te onderbreken zodra dit samenvalt met zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof. Het resterende deel van het verlof komt dan niet te vervallen, maar wordt opgeschort.

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling stelt dat intrekking of wijziging van toegekend ouderschapsverlof alleen mogelijk is als de werkgever ermee instemt. Het resterende deel van het ouderschapsverlof vervalt. Als een werknemer wegens onvoorziene omstandigheden het ouderschapsverlof wil intrekken of wijzigen, kan de werkgever dit verzoek slechts afwijzen met een beroep op zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Wordt het verzoek toegekend, dan vervalt het resterende deel van het ouderschapsverlof. De werkgever moet het verzoek tot niet opnemen of opschorting van het ouderschapsverlof honoreren als dit samenvalt met zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof. De werknemer kan in dit geval het verlof later alsnog opnemen.

Volledige wettekst: Artikel 6:6 van de Wet arbeid en zorg (Wazo) 

Bron: Nota van SZW en begeleidende brief, 24 november 2007
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek