loading
views

Akkoord CAO Afval en Milieu 2007-200920 november 2007

Naam
CAO Energie- en Nutsbedrijven

CAO-teksten
Akkoord CAO 2007-2009, d.d. 31 oktober 2007

CAO-code t.b.v. loonheffing
468

Looptijd
1 mei 2007 t/m 1 juni 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 mei 2007 structureel 2,75%
1 mei 2008 structureel 3%
Resultaatafhankelijke uitkering: bij het behalen van tevoren overeengekomen collectieve bedrijfsdoelstellingen bedraagt de uitkering 3% (op basis van de grondslag van de huidige eindejaarsuitkering), voor het eerst uit te keren uiterlijk in april 2009. Van dit percentage van 3% is 2% gegarandeerd. Hiermee komt de eindejaarsuitkering per 1 januari 2008 te vervallen.

Arbeidsvoorwaarden
In september werd het CAO-akkoord Afval en Milieu door de vakbondsleden massaal afgewezen. Intussen is een nieuw CAO-resultaat gehaald. De raam-CAO ENB vervalt per 1 januari 2008. Daarom hebben de partijen een geheel nieuwe CAO Afval & Milieu samengesteld. Er zijn verschillende afspraken gemaakt op het gebied van salaris, sociale zekerheid en pensioen. Het is de bedoeling dat ook andere partijen in de markt zich aansluiten bij deze CAO, zodat er echt sprake is van een landelijke CAO Afval & Milieu.
– CAO-partijen zetten er zich samen voor in te komen tot een arbocatalogus met landelijke dekking voor
de sector Afval & Milieu.
– Overwerk: het weekvenster blijft van toepassing. In lijn met deze afspraak wordt de toeslag
voor het eerste uur (bedroeg 25%) verhoogd. Voor alle overuren doordeweeks en op zaterdag geldt
een toeslag van 50%; de toeslag voor overwerk op zon- en feestdagen blijft 100%. Met ingang van 1 mei 2008 geldt dat de vergoeding voor overwerk – gewerkte uren plus de toeslagen – wordt uitbetaald. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever besluiten om de gewerkte overuren in tijd te vergoeden.
– Vergoeding twee ploegendienst: voor een tweeploegendienst met wisselende ochtend- en middag- / avonddiensten geldt een toeslag van 7,5% voor zowel Services als Proces.
– WIA en IPAP-verzekering: de WENb sluit met ingang van 1 januari 2008 een collectief contract af voor een
inkomensvervangende verzekering, een en ander op basis van vigerende wet- en regelgeving en
uitvoering. De dekking van deze verzekering is op 1 januari 2008 als volgt: bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%- 80%): een uitkering van 70% verschil tussen oud en nieuw inkomen en als de werknemer WW ontvangt tot 65 jaar vanaf 57,5 jaar uitkering van 10%. Bij wijziging van wet- en regelgeving en uitvoering vindt overleg plaats tussen partijen. Werkgevers en werknemers betalen een deel van de premie. De werkgeversbijdrage is met ingang van 1 januari 2008 0,2%, maar niet meer dan de verschuldigde totale premie.
Zie voor de overige afspraken de download van het akkoord.

Bron: CNV, 20 november 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek