loading
views

Discriminatie niet-westerse sollicitant

15 november 2007

Discriminatie hindert allochtonen in het vinden van een baan. Ze ondervinden belemmeringen die niet alleen op een lager opleidingsniveau, minder werkervaring en geringere beheersing van de Nederlandse taal zijn terug te voeren.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de eerste Discriminatiemonitor, die vandaag is verschenen.

Marokkanen het meest
Marokkanen lijken het meest te worden geconfronteerd met discriminatie. Zij voelen zich ook het vaakst achtergesteld. Rond de 60 procent van de Marokkanen die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een afwijzing, vermoedt of weet zeker dat er sprake is geweest van discriminatie. Bij Turken ligt dat percentage op 49 procent, bij Surinamers en Antillianen op 17 procent.

Praktijkonderzoek
Ook praktijkonderzoek laat zien dat er sprake is van discriminatie. Zo blijkt uit tests die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd met Marokkaanse en autochtone kandidaten voor functies en stages dat Marokkanen minder vaak worden aangenomen dan autochtonen, ook al hebben ze hetzelfde profiel. Opvallend is dat op de positie van werkende allochtonen discriminatie van minder invloed lijkt te zijn. Autochtonen en allochtonen met vergelijkbare opleiding, ervaring en taalkennis hebben vergelijkbare functies en inkomens. Overigens denken sollicitanten en werkenden met een niet-westerse achtergrond vaak dat zij zich extra moeten bewijzen. Ook houden ze soms rekening met mogelijke discriminatie. Daarom worden bedrijven en sectoren die worden verdacht van discriminatie door hen vermeden. Uit zelfbescherming noemt de allochtone sollicitant ook vaak het geboorteland niet.

Bron: SCP, 15 november 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek