loading
views

Reserveringen 2008

14 november 2007

In 2008 zullen de volgende reserveringpercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen. Voor payrollkrachten die vallen onder de CAO van de VPO geldt dat u moet reserveren op basis van de rechten die gelden voor de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever (CAO VPO, artikel 13).

Vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen in 2008 is (262 -/- het aantal vakantiedagen uit de CAO -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de ABU en de NBBU zijn dat er 7. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
_____________________

Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

 Reguliere uitzendkrachten  24 vakantiedagen  10,39%
 Vakantiekrachten  20 vakantiedagen  8,26%

VPO

 Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule.

Feestdagen
Het aantal werkbare dagen in 2008 is (262 -/- het aantal vakantiedagen uit de CAO -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de ABU en de NBBU zijn dat er 7. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen
__________________

Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

 Reguliere krachten  7  3,03%
 Vakantiekrachten  Geen recht op feestdagvergoeding  0,00%

VPO

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule.

Kort verzuim / bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2008 niet veranderen.

ABU/NBBU

 Reguliere uitzendkrachten  0,60%
 Vakantiekrachten  Geen recht op deze reservering

VPO

 Als het recht op KV/BV voor de werknemers afwijkt van de CAO AB of NBBU zult u een nieuwe berekening moeten maken.

Vakantiegeld
Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU, NBBU of VPO 8,00% van het loon. De defnitie van het loon verschilt echter wel voor de CAO’s.
Voor ABU en NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.
Voor de VPO wordt de volgende definitie gegeven: onder loon in de zin van dit artikel wordt begrepen het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, incidentele toeslagen, vergoedingen, overuren et cetera, vermeerderd met ploegentoeslag en onregelmatigheidstoeslag.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek