loading
views

Europese grenzen verlegd

13 november 2007

In Nederland werken naar schatting (minimaal) 100.000 werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen).

Sinds 1 mei 2007 zijn de Europese grenzen voor werknemers verlegd. Tussen Slovenië, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Slowakije, Litouwen en Polen is vrij verkeer van werknemers met Nederland. Dit betekent dat werknemers uit deze landen zonder tewerkstellingsvergunning (twv) in Nederland kunnen werken.

Flankerend beleid
Met flankerend beleid tracht de overheid voldoende garanties te creëren voor een verantwoorde situatie na de invoering van het vrij verkeer van werknemers. Dat wil zeggen: goede arbeidsvoorwaarden, adequate huisvesting en controle op naleving hiervan.

Eerste evaluatie flankerend beleid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Regioplan gevraagd een beeld te schetsen van een aantal elementen van dit flankerend beleid en de effectiviteit ervan. Uit de eerste evaluatie van het flankerend beleid blijkt dat er op dit moment is nog onvoldoende zicht op de naleving van arbeidsvoorwaarden voor werknemers uit MOE-landen. Daarnaast is er een gebrek aan adequate huisvesting in veel gemeenten.

Definitieve rapportage 2008
Begin 2008 vindt een update van de onderzoeksgegevens plaats, waarna een definitieve rapportage zal worden opgesteld.

Eerste evaluatie flankerend beleid

EU werknemers – nieuws
» Meer

Bron: Regioplan, 13 november 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.    

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek