loading
views

Eindtermen examen uitzendmedewerker

13 november 2007

Onderstaande eindtermen zijn vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Examens Uitzendbranche op 15 juni 2004.

Achtergronden
1.  De examenkandidaat kent de achtergronden van uitzendarbeid, de taken die uitzendorganisaties verrichten en de flexibele arbeidsvormen die deze kunnen hanteren.

Omgeving
2.  De examenkandidaat kent de organisatie van de uitzendbranche en de omgeving waarin deze functioneert.
3.  De examenkandidaat kent de instanties en personen die gerechtigd zijn informatie over flexwerkers op te vragen en kan de rechtmatigheid van hun verzoeken beoordelen.

Sollicitatie
4.  De examenkandidaat kan de in de branche gangbare procedures voor de werving van sollicitanten onder begeleiding toepassen.
5.  De examenkandidaat kan de procedures voor de vaststelling van de identiteit en de registratie van de sollicitant zelfstandig toepassen.
6.  De examenkandidaat kan de in de praktijk gangbare interviewprocedures voor de intake van sollicitanten zelfstandig toepassen.
7.  De examenkandidaat kent de voor de branche geldende CAO’s (ABU en NBBU), met name de inhoud van de voor hem/haar relevante CAO voor Uitzendkrachten zodanig, dat hij sollicitanten zelfstandig kan informeren.

Selectie
8.  De examenkandidaat kan de procedures en technieken voor de beoordeling van flexwerkers zelfstandig toepassen.
9.  De examenkandidaat beheerst de in de praktijk gangbare procedures en technieken voor de selectie van flexwerkers voor vacatures bij opdrachtgevers zodanig, dat hij/zij die zelfstandig kan uitvoeren.

Vacaturebehandeling
10. De examenkandidaat kan de in de branche gangbare formele en informele methodieken voor de werving van opdrachtgevers en vacatures onder begeleiding toepassen.
11. De examenkandidaat kan de in de branche gangbare procedures voor de behandeling van vacatures (inclusief bijzondere uitzendingen/uitsluitingen en uitzenden naar het buitenland) zelfstandig toepassen.
12. De examenkandidaat kent de componenten van de kostprijs en de in de branche gangbare leveringscondities en kan deze zelfstandig bij tariefberekening toepassen.

Plaatsing van de flexwerker
13. De examenkandidaat kan flexwerkers zelfstandig inschalen en plaatsen.

Begeleiding van de flexwerker
14. De examenkandidaat kan flexwerkers zelfstandig voorlichten en adviseren over hun kansen op de arbeidsmarkt, soorten arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid en scholingsmogelijkheden.
15. De examenkandidaat kent de wettelijke eisen die gesteld worden aan de volgende administratieve procedures:
1. het bijhouden van het arbeidsverleden van de flexwerker;
2. de afhandeling van ziek- en hersteldmeldingen;
3. het voorbereiden, controleren en verwerken van declaraties;
4. de doorvoering van de uitzendkrachtenadministratie, inclusief verzekering en pensioenvoorziening;
5. het beëindigen van de arbeidsverhouding.

Begeleiding van de opdrachtgever
16. De examenkandidaat kan opdrachtgevers zelfstandig voorlichten en adviseren, o.a. over de Algemene Voorwaarden, het aanbod aan arbeidskrachten, de adequaatheid van omschrijvingen van aangeboden vacatures, medezeggenschap en aansprakelijkheid.

Personeelsbeleid
17. De examenkandidaat weet hoe hij/zij invulling moet geven aan goed werkgeverschap.

Bron: Stichting Examens Uitzendbranche, 13 november 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek