loading
views

Walvis II: vereenvoudiging premieheffing

12 november

In de ‘Verkenning vereenvoudiging premieheffing’ worden de plannen uiteen gezet om de premieheffing voor werkgevers verder te vereenvoudigen. Het is nog niet zeker wat er feitelijk ingevoerd gaat worden. 

De ‘Verkenning vereenvoudiging premieheffing’ is in de bibliotheek opgenomen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoud van het document.

Korte termijn
• Afschaffing werknemersdeel van de WW-premie en de franchise;
• Premievrijstellingen en -kortingen worden vervangen door een nominale korting;
• Het begrip loontijdvak in combinatie met voortschrijdend cumulatief rekenen wordt verduidelijkt;
• Wegnemen verschillen herleidingsregels. En heeft een jaar nu 260 of 261 dagen?
• Wegnemen verschillen loonoverheveling en loonsamenvoeging: uitkeringen worden via werkgever betaald als er sprake is van samenvoeging met loonbetaling.

Per 1 januari 2009
• Werkgevers ontvangen geen premieteruggave meer bij verschillende dienstbetrekkingen en overschrijding van de maxima. De werknemer wordt gecompenseerd in de inkomstenbelasting;
• Eindheffingstarieven worden vereenvoudigd: niet langer van het jaarloonafhankelijk maar vaste percentages;
• Minder details bij onderscheid tussen loon uit tegenwoordige en loon uit vroegere dienstbetrekking. De eerste drie maanden van non-activiteit tellen nog als tegenwoordige arbeid, daarna is sprake van vroegere arbeid.

Lange termijn
• Wegnemen verschillen in loonbegrip werknemersverzekeringen, ZVW, auto en levensloop;
• Vrije vergoedingen en verstrekkingen. Wat is ‘bijkomstig belang’, logo’s op werkkleding en andersoortige onduidelijkheden;
• De loon- en premieheffing worden geïntegreerd. Eén tarief per werkgever (hoewel gedifferentieerde WGA-premie wel in hoogte kan verschillen per werkgever). De werkgever past dit percentage vervolgens toe op het loon van de werknemer of zelfs op de totale loonsom van alle werknemers gezamenlijk.

Bron: SZW, 12 november 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek