loading
views

Principeakkoord CAO Achmea 2008-200912 november 2007

Naam
CAO Achmea

CAO-code t.b.v. loonheffing
1512

Looptijd
1 januari 2008 tot 1 juni 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juni 2008 structureel 3,25%

Arbeidsvoorwaarden
In de nieuwe CAO zijn reguliere afspraken gemaakt, maar ook vernieuwingsafspraken. Tevens zijn de CAO Achmea oud, CAO Verzekeringen en regelingen voor Interpolis medewerkers en de CAO Mens en Werk Bedrijfszorg geharmoniseerd. Een diversiteitsdag, afspraken over stageplaatsen voor allochtone en langdurig zieke jongeren en een maatschappelijk verlofregeling zijn enkel onderwerpen uit de nieuwe CAO voor Achmea. Met de diversiteitsdag kunnen werknemers van de verzekeraar zelf kiezen of ze vrij willen op Goede Vrijdag, met het Suikerfeest of op Vrouwendag. Met 25 stageplaatsen wil Achmea allochtone en chronisch zieke jongeren helpen aan het werk te komen. Ook hebben de bonden en de verzekeraar “fifty-fifty”-afspraken gemaakt over maatschappelijk verlof, dat wil bijvoorbeeld zeggen: als iemand twee dagen per jaar kwijt is aan activiteiten als een ouderraad, krijgt die werknemer daarvoor een dag verlof tot een maximum van vier dagen per jaar. In november 2007 zijn er gezamenlijke ledenvergaderingen van de vakorganisaties. De uitgebreide tekst van het principeakkoord is te vinden op het Achmea-intranet of op te vragen via het CNV-secretariaat (secretariaat@remove-this.cnvdibo.nl) De bonden zullen het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden.

Bron: CNV, 12 november 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek