loading
views

Convenant uitzendondernemingen

12 november 2007
 
Gecertificeerde uitzendondernemingen kunnen voortaan sneller en efficiënter sofinummers voor buitenlandse werknemers aanvragen. Bovendien kunnen zij meldingen van malafide buitenlandse intermediairs en werknemers direct aan de Belastingdienst doorgeven.

Dat staat in de convenanten die maandagmiddag door Hubert Bruls, voorzitter van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en directeur-generaal Jenny Thunnissen van de Belastingdienst in Den Haag zijn ondertekend.

Niet meer naar belastingkantoor
Uitzendondernemingen en aannemers van werk zoals loonbedrijven en installatiebureaus die zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid van de SNA, hoeven voor het aanvragen van een sofinummer voor een buitenlandse uitzendkracht binnenkort niet meer met de werknemer naar het belastingkantoor te gaan. Doordat ook de uitgifte sneller verloopt, kunnen pieken in de aanvraag van sofinummers voor deze werknemers beter worden opgevangen. De gecertificeerde ondernemingen nemen een groot deel van de basiscontrole op zich. Bij twijfel kan de Belastingdienst op verzoek van de uitzendonderneming alsnog de gegevens van de werknemer toetsen.

Afspraken
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over informatie uitwisseling over buitenlandse intermediairs die zwart personeel naar Nederland uitzenden. De gemelde informatie wordt niet alleen gebruikt voor fiscale doeleinden, maar gaat ook concurrentievervalsing tegen.

Verantwoordelijkheid samen gedeeld
De Belastingdienst streeft er in haar relatie met bonafide bedrijven naar onduidelijkheden en mogelijke problemen zo veel mogelijk vooraf met de betrokkenen op te lossen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van regels en afspraken wordt hierbij nadrukkelijk samen gedeeld. Door middel van afspraken wordt vooraf duidelijkheid gegeven over de wijze van belastingheffing en uitvoering van controles. De convenanten met de Stichting Normering Arbeid en de aangesloten ondernemingen passen helemaal in deze aanpak. De belastingplichtige weet van tevoren waar hij aan toe is, zodat er achteraf minder correcties plaatsvinden. De Belastingdienst krijgt hierdoor meer ruimte om risicogericht te werken.

Bron: Ministerie van Financien, 12 november 2007
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek