loading
views

10.000 brugbanen vanaf 2008

9 november 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden.

Het besluit dient ter uitvoering van de afspraken in het coalitieakkoord om 10.000 brugbanen mogelijk te maken voor herbeoordeelden in de WAO, WAZ (arbeidsongeschikte zelfstandigen) en Wajong (jonggehandicapten) die nog geen werk hebben. Streefdatum van invoering is 1 januari 2008.

Grotere kans op werk
Het kabinet wil via de brugbanen personen die langere tijd langs de kant staan en herbeoordeeld zijn een grotere kans op werk bieden. Werkgevers moeten voor deze mensen vaak extra inspanningen verrichten. De subsidie helpt werkgevers over de drempel om deze mensen in dienst te nemen. De regeling is tijdelijk omdat de herbeoordeling van WAO’ers en Wajongers die op 1 juli 2004 45 jaar of jonger waren, in 2009 afgelopen zal zijn.

Subsidie ten hoogste 50%
Het gaat om een subsidie van ten hoogste 50 procent van het minimumloon die verleend kan worden voor een werknemer die in een vacature wordt aangenomen. De bedoeling van de brugbanen is deze werknemers ‘over all’ voor de helft tot reguliere banen te leiden.

Advies Raad van State
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: SZW, 9 november 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

  

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek