loading
views

Jurisprudentie: ontslag en drugs

November 2007

Drugstest
De Hoge Raad oordeelt in een Arubaanse zaak dat een ontslag op staande voet in verband met de weigering van deelname aan een rehabilitatie-programma na een positieve uitslag van een drugstest terecht is gegeven.

‘Drug Free Workplace
Werkneemster werkt als ‘casino beverage server’. De werkgever voert een antidrugsbeleid en heeft in dat kader ‘Drug-Free Workplace Policy’-trainingen georganiseerd. De werkneemster heeft deze bijeenkomsten bijgewoond en heeft het document ‘Drug-Free Workplace Policy’ ondertekend. Ook heeft zij naar aanleiding van de bijeenkomst een verklaring getekend waarin staat dat een positieve uitslag van een alcohol- en drugstest een reden voor ontslag kon zijn.

Weigering rehabilitatie
Op een gegeven moment is de werkneemster geselecteerd voor een test op cocaïne en marihuana. Toen deze positief uitviel gaf de werkgever haar drie mogelijkheden: een rehabilitatieprogramma volgen, ontslag nemen of ontslag krijgen. Werkneemster weigert een rehabilitatieprogramma te volgen en wordt op staande voet ontslagen. Werkneemster is het hier niet mee eens en vordert voor de rechter het ontslag nietig te laten verklaren en loondoorbetaling. Zij is van mening dat het antidrugsbeleid van werkgever een ontoelaatbare inbreuk maakt op haar persoonlijke levenssfeer zonder dat daar een toereikende rechtvaardiging voor is.

Antidrugsbeleid legitiem
De Hoge Raad oordeelt dat het strenge antidrugsbeleid van de werkgever een legitiem doel dient, namelijk het behoud van de goede naam en aantrekkelijkheid voor haar gasten door goed gedrag van de werknemers zonder negatieve invloed daarop als gevolg van het gebruik van drugs. Het is tevens gerechtvaardigd dat de werkgever geen onderscheid maakt tussen het gebruik van drugs in de vrije tijd en onder werktijd. Hierbij in acht genomen dat sporen van drugs tijdens werktijd aanwezig kunnen zijn als gevolg van drugsgebruik tijdens of ten hoogste 72 uur voor aanvang van de werktijd. De urinetest tijdens werktijd vormt een gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van werknemer in geval van gebruik van cocaïne in privé-tijd. Het gegeven ontslag op staande voet blijft daarom in stand.

Geen duidelijke lijn in uitspraken
Dat de rechtspraak over dit onderwerp nogal wisselend is, blijkt uit twee andere recente uitspraken. De kantonrechter Gouda oordeelt dat een werknemer zelf het risico dient te dragen van langdurig gebruik van alcohol en drugs. Ziekte als gevolg daarvan mag niet ten laste van de werkgever komen. De werkgever is dan ook niet verplicht het loon van een werknemer door te betalen wanneer deze is opgenomen in een ontwenningskliniek. In een zaak bij de kantonrechter Haarlem wordt echter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. De kantonrechter is van mening dat van een verslaafde werknemer mag worden verwacht dat hij zijn verslaving adequaat aanpakt en alles in het werk stelt om zo gauw mogelijk weer van waarde te zijn voor zijn werkgever. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij zijn werknemer daarbij ondersteunt. Gelet hierop moet de werkgever de werknemer in elk geval nog drie maanden de tijd gunnen om zijn behandeling af te maken.

Bron: Rechtspraak.nl, LJN-nr. BA5802

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek