loading
views

Verplicht bijscholen buiten werktijd

6 november 2007

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland wil dat werknemers in hun eigen tijd cursussen gaan volgen. Volgend jaar moeten daar afspraken over worden gemaakt in de cao’s.

De scholing moet verplicht zijn. Volgens de organisatie functioneert de arbeidsmarkt in Nederland namelijk steeds slechter en is dat een bedreiging voor de welvaart. De snelle globalisering van de economie stelt steeds zwaardere eisen aan bedrijven en hun personeel.

Weinig zin in bijscholing
Uit onderzoek van TNS-Nipo in opdracht van MKB-Nederland blijkt dat 2,5 miljoen werknemers (40 procent) geen zin heeft in bijscholing. Ook is 60 procent van de schoolverlaters niet geschikt voor een baan waarop zij solliciteren. Hetzelfde geldt voor vier van de vijf werklozen. Het midden- en kleinbedrijf heeft 100.000 vacatures, waarvan bijna de helft niet kan worden vervuld. Hierdoor halen steeds meer bedrijven gekwalificeerde medewerkers uit het buitenland of verplaatsen hun bedrijf daar naar toe.

Scholing fiscaal aftrekbaar
Het personeel moet verplicht worden bijgeschoold, en daarbij kunnen vakantiedagen worden ingezet. MKB-Nederland vindt wel dat scholing fiscaal aftrekbaar moet worden. Werknemers die op deze manier hun persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau willen brengen krijgen zo een extra stimulans. Ook zou de regering aan langdurig werklozen scholingskosten moeten betalen om deze groep uitzicht op een serieuze baan te bieden.

Bron: MKB, 6 november 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek