loading
views

Maatregelen t.a.v. verplichte ziekmelding

2 november 2007

Het kabinet neemt maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); nu moet dat al in de 13de week. Dit leidt ertoe dat werkgevers minder vaak een werknemer ziek hoeven te melden. Ook heeft het UWV hierdoor minder uitvoeringskosten en sluiten het tijdstip van ziekmelden en voorlichting door het UWV over re-integratie beter op elkaar aan. Verder vervalt de verplichte herstelmelding. Het kabinet heeft met deze maatregelen ingestemd op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alerteringsbrief
Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42ste week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. Deze zogenoemde ‘alerteringsbrief’ wijst partijen op de verplichte evaluatie van de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar en de mogelijkheden voor re-integratie. In de nieuwe situatie stuurt het UWV deze brief in de 44ste week naar de werkgever en werknemer. Hierdoor wordt het proces van ziekmelden verbeterd omdat het tijdstip van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar aansluiten. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden. Hierdoor verstuurt het UWV vaak onnodig alerteringsbrieven aan werknemers die alweer beter zijn.

Minder administratieve lasten
Het afschaffen van de verplichte herstelmelding zorgt ook voor minder administratieve lasten bij werkgevers. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks een boete van maximaal 455 euro per werknemer. Nu moeten werkgevers – na twee jaar ziekte – 70 procent van het loon doorbetalen voor de periode dat zij te laat zijn met ziekmelden. Verder wordt de zogenoemde WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-uitkering aan te vragen.

1 juli 2008
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.

Bron: SZW, 2 november 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.       

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

Volg de flexmarkt op de voet en meld je aan voor het wekelijkse gratis FlexNieuws.

 
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek