loading
views

Tijdelijk besluit experiment WWB

30 augustus 2007

Het Tijdelijk besluit experiment WWB alleenstaande ouders is opgesteld en start per 1 september 2007.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Vazalo in de Eerste Kamer is namelijk de wens geuit om voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) een experiment uit te voeren waarbij wordt bezien welke effecten het Vazalo-instrumentarium heeft op de arbeidsinpassing van alleenstaande ouders.

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
In navolging ervan wordt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd zodat de voordelen verstrekt op basis van het besluit, niet meetellen bij het verlenen van kwijtschelding van de belastingschuld.

Flexmarkt handboekInvorderingswet 1990 (Iw 1990)

Bron: Ministerie van Financien, 30 augustus 2007

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek