loading
views

Ontslagrecht: een verdeeld advies

30 augustus 2007

Werkgevers en de vakbeweging komen vandaag met een totaal verdeeld advies over het kabinetsplan om het ontslagrecht te vereenvoudigen.

De afgelopen maanden hebben ondernemersorganisaties en vakbeweging geprobeerd om een éénsgezind advies naar Den Haag te sturen. Maar werkgevers en werknemers verschillen zo van mening, dat Donner twee tegengestelde adviezen op zijn bureau heeft liggen. Het is dus de vraag of hij zijn plannen door de Tweede Kamer zal krijgen.

Kabinetsvoorstel
– De ontslagvergoeding wordt – afhankelijk van leeftijd en dienstjaren – maximaal één jaarsalaris. Lagere inkomens kunnen meer krijgen. Voor werknemers onder de 40 jaar geldt een plafond van 75.000 euro en voor ouderen een ton. Als een werkgever heeft geïnvesteerd in scholing van de werknemer, kan hij deze kosten aftrekken met maximaal een kwart van de ontslagvergoeding.
– Als de werkgever de wettelijke vergoeding betaalt, is er geen toetsing door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de kantonrechter meer nodig. De opzegtermijn wordt ingekort tot vier weken. De werknemer moet zelf naar de rechter stappen als hij het niet eens is met zijn ontslag. Bij verwijtbaar handelen van de werkgever heeft de werknemer recht op een dubbele vergoeding.
– Werkgevers die de ontslagvergoeding niet willen of kunnen betalen, moeten bij het CWI een ontslagaanvraag indienen op bedrijfseconomische gronden. Als het voormalige Arbeidsbureau de werkgever in het gelijk stelt, is hij geen vergoeding verschuldigd.

Commentaar vakbeweging
– De vakcentrales FNV, CNV en MHP vegen de kabinetsplannen van tafel als „een vergaande en het rechtsgevoel tartende vergroving ten nadele van de werknemer”. Zij vinden het onaanvaardbaar dat niet altijd van te voren getoetst hoeft te worden of ontslag mag.
– Met het maximeren van de ontslagvergoeding pakt dit kabinet wel de ‘gewone’ werknemer aan en niet de graaiende topmanagers.
– Werkgevers kunnen via het CWI te gemakkelijk personeel ‘gratis’ ontslaan. Een werkgever moet niet elke aanpassing die hij nodig acht in de organisatie als een bedrijfseconomische reden kunnen aanvoeren, maar het moet echt gaan om bedrijven in moeilijkheden.

Commentaar werkgevers
– Ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland kunnen zich vinden in de richting die de voorstellen van Donner opgaan. Maar het liefst zouden ze het hier en daar nog aanscherpen.
– Zo zijn zij er altijd al voorstander van dat de huidige vergoeding wordt gehalveerd tot maximaal een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dat zou ook voor 40-plussers moeten gelden, die in de kabinetsvoorstellen, net zoals nu, meer krijgen per gewerkt jaar dan jongeren.
– De ontslagvergoeding zou ook voor lagere inkomens maximaal een jaarsalaris moeten bedragen.

Minister Donner
CDA-minister Donner moet zijn plannen nu verdedigen zonder de gehoopte unanieme steun van de sociale partners. Het is de vraag of de voorstellen kunnen rekenen op politieke instemming. Twee van de drie coalitiefracties in de Tweede Kamer, PvdA en ChristenUnie, hebben grote bezwaren. Vooral de PvdA is gevoelig voor de bedenkingen in de vakbeweging. Bovendien leggen de bonden zich waarschijnlijk niet zomaar neer bij een versoepeling van  ontslagrecht. Sociale onrust is niet uitgesloten en in de vakbeweging zijn al stemmen opgegaan om de rekening voor de geringere ontslagbescherming tijdens cao-onderhandelingen bij werkgevers op tafel te leggen.

Bron: Flexservice Solutions, 30 augustus 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek