loading
views

Meer aandacht voor vroegmelders

23 augustus 2007

CWI en UWV zijn van plan meer te gaan doen aan de begeleiding van mensen van wie al vroeg bekend is dat ze werkloos worden. CWI gaat de voorlichting aan deze doelgroep versterken.

Ongeveer de helft van de mensen die werkloos worden, meldt zich al voor de eerste werkloosheidsdatum bij CWI. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Vroegmelders van de Inspectie Werk en Inkomen.

Vroegmelders
Hoe eerder iemand die ontslag boven het hoofd hangt zich meldt bij CWI, des te groter is de kans dat hij of zij nieuw werk vindt voordat een WW-uitkering nodig is. CWI kan de werkzoekenden vanaf vier maanden voor het verwachte ontslag helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Sinds juli 2005 kan UWV deze ‘vroegmelders’ ook re-integratiediensten aanbieden als dat nodig is. De voorlichting hierover was in 2006 echter beperkt; zo ontbrak informatie op de CWI-website. CWI en UWV ontwikkelden wel voorlichting over de mogelijkheden bij grootschalige ontslagzaken, zoals reorganisaties.

Opstapjes
Uit het onderzoek van de inspectie bleek verder dat er bij de uitvoeringsorganisaties onduidelijkheid was over de instrumenten die voor de ondersteuning konden worden ingezet. Per vestiging werd de ondersteuning daardoor anders ingevuld. Vooral over de inzet van zogenoemde opstapjes bestond veel onduidelijkheid. Opstapjes zijn kleine re-integratie-instrumenten, zoals korte cursussen, die betaald worden door UWV. Met opstapjes kunnen mensen die een klein zetje nodig hebben weer aan het werk geholpen worden. UWV en CWI hebben aangegeven dat ze afspraken gaan maken over een eenduidiger beleid.

Bron: IWI, 23 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.   

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek