loading
views

Campagne “jij moet verder leren” gestart

20 augustus 2007

Het ministerie van Onderwijs is deze week onder het motto “Jij moet verder leren dan je neus lang is” een campagne gestart om jongeren te stimuleren door te leren.

De campagne heeft alles te maken met de nieuwe kwalificatieplicht die vanaf dit schooljaar geldt. Vanaf 1 augustus is het namelijk zo dat leerlingen tot hun 18e verjaardag moeten doorleren, tenzij ze al een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebben. De verlengde leerplicht kan bestaan uit een volledige dagopleiding, maar een combinatie van leren en werken is ook toegestaan.

Kwalificatieplicht
Met de invoering van deze kwalificatieplicht verwacht het kabinet dat 19.000 extra leerlingen een mbo2-, havo- of vwo-diploma (de zogenaamde startkwalificatie) zullen behalen. Met de kwalificatieplicht wil het ministerie bereiken dat jongeren voortijdig afhaken en met te weinig bagage de arbeidsmarkt betreden. Vooral vbmo en mbo kennen de grootste uitval. Ook zijn het voornamelijk jongeren van allochtone afkomst die voortijdig stoppen.

Van 56- naar 35 duizend uitvallers
Jaarlijks zijn er ruim 56 duizend uitvallers. In 2010 moet dit cijfer zijn teruggelopen tot maximaal 35 duizend. Mogelijk zal het kabinet in een later stadium besluiten om de kwalificatieplicht nog verder op te rekken naar 23 of zelfs 27 jaar.

Volledige wettekst: Leerplichtwet 1969
Bron: Ministerie van OCW, 20 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.  
 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek