loading
views

VNO-NCW: forse stijging loonkosten

17 augustus 2007

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen het kabinet dat de lasten voor werkgevers in 2008 met 1,5 miljard euro oplopen als het kabinet geen maatregelen neemt.

Hierdoor dreigt een verslechtering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De lastenstijging staat volgens de werkgeversorganisaties ook haaks op de afspraken die in juni tussen kabinet en sociale partners gemaakt zijn over het participatiebeleid.

Ziektekostenpremie
In hun brief aan minister-president Balkenende noemen de organisaties twee oorzaken voor de dreigende lastenstijging.
Ten eerste stijgt de ziektekostenpremie voor werkgevers met bijna 12,5 procent. Op grond van het nieuwe ziektekostenstelsel wordt de helft van de stijging van de zorguitgaven afgewenteld op bedrijven. Deze methodiek ontpopt zich nu als een directe ‘loonkostenversneller’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemers hebben hiervoor eerder gewaarschuwd en vinden het onredelijk dat ze moeten opdraaien voor kostenstijgingen waaraan ze zelf part noch deel hebben.

Overschot
Daarnaast moeten werkgevers ook in 2008 veel meer premie voor werknemersverzekeringen betalen dan nodig is om de uitkeringen te kunnen betalen. De fondsen hebben nu al een overschot van 7,5 miljard euro, terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet de premies lastendekkend wil maken en overschotten wil afbouwen. Bovendien heeft ook het UWV al voorgerekend dat de WW-premie aanzienlijk omlaag kan. Er is daarom volgens VNO-NCW en MKB-Nederland afdoende ruimte en noodzaak om de premies voor werkgevers, met name in de WW, te verlagen.

Bron: VNO-NCW, 16 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid. 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek