loading
views

Jaarloongegevens 2006

17 augustus 2007

De Belastingdienst gaat de jaarloongegevens 2006 uitvragen bij inhoudingsplichtigen.

De Belastingdienst geeft als reden dat de polisadministratie, die door UWV wordt opgebouwd met de werknemersgegevens uit de loonaangifteberichten, niet tijdig en volledig beschikbaar is.

Gevolgen
Dit heeft tot gevolg dat de Belastingdienst verschillende processen niet of alleen met vertraging kan uitvoeren. U moet hierbij denken aan:
– het definitief toekennen van toeslagen;
– de terugbetaling van inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en teveel ingehouden premies werknemersverzekeringen;
– het verstrekken van inkomensverklaringen aan burgers;
– het ‘nabeschrijven’ van degenen die op basis van de loongegevens alsnog onder de inkomstenbelasting moeten vallen;
– het aanbrengen van looncorrecties.

Brief Belastingdienst
Mogelijk heeft u de afgelopen dagen een brief van het ministerie van Financiën (Directoraat-generaal Belastingdienst) met als onderwerp ‘Jaarloongegevens 2006’ gekregen. In deze brief vraagt de Belastingdienst inhoudingsplichtigen voor 1 oktober 2007 de jaarloongegevens over 2006 aan te leveren.

FlexService Release 3.6 biedt benodigde functionaliteit
In FlexService Release 3.6 is functionaliteit opgenomen om deze jaarloongegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. De kosten van het gebruik van deze herstelsoftware zijn € 299,- per loonheffingsnummer. Het installeren, parametriseren en ondersteunen van deze gegevensaanlevering gebeurt op basis van ons consultancy tarief. U moet rekening houden met zo’n 4 uur werk.

Mail naar support van FlexService
Als u de bovengenoemde brief heeft gekregen en de jaarloongegevens zult moeten verstrekken aan de Belastingdienst vernemen we dit graag van u. Wij verzoeken u in dit geval een mail naar support@flexservice.com te verzenden met vermelding voor welk(e) loonheffingennummer(s) u de gegevens moet aanleveren. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om de werkzaamheden in te plannen.

Meer achtergrondinformatie
Voor meer achtergrondinformatie kunt u de volgende items raadplegen:
Specificaties jaarloonopgaaf 2006 bekend
Loongegevens 2006 opnieuw aanleveren
Lastenverlichting mislukt
Walvis en Paarse krokodil ineffectief
Storing gegevens UWV – Belastingdienst

Zie voor informatie over dit onderwerp ook de website van de Belastingdienst.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek