loading
views

Jurisprudentie: mediation

Augustus 2007

Inzet van mediation
Mediation is al enige tijd een ‘hot item’ in arbeidsrechtland. Werkgevers worden er, in het geval van een verstoorde arbeidsrelatie, met grote regelmaat door de kantonrechter op afgerekend dat zij niet alle mogelijke middelen hebben ingezet om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Mediation is vaak een middel wat werkgevers ingezet zouden moeten hebben om de arbeidsrelatie met een werknemer weer helder te krijgen en de werknemer hiermee binnen de organisatie te behouden.

Werknemer verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst
De kantonrechter te Gouda heeft op 4 januari 2007 een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat bij het herstellen van een verstoorde arbeidsrelatie ook van de werknemer het nodige verwacht mag worden. Het betrof hier een werknemer die reeds 19 jaar in dienst van zijn werkgever is. In verband met mogelijke onregelmatigheden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, stelt de werkgever een intern onderzoek tegen de werknemer in. Uit het onderzoek blijkt echter dat er geen sprake is van onregelmatigheden bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Werknemer geeft aan zich door het interne onderzoek beschadigd en getraumatiseerd te voelen. Om deze reden zou hij zijn werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Kortom, de arbeidsverhouding is flink verstoord geraakt. De werkgever stelt hierop voor om een mediator in te schakelen ten einde het vertrouwen van de werknemer weer terug te winnen en te kunnen komen tot diens terugkeer op de werkvloer. Werknemer weigert echter op dit voorstel van zijn werkgever in te gaan. Sterker nog, de werknemer wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met een C-factor van 1,2.

Ontbinding zonder vergoeding
De kantonrechter constateert inderdaad dat de arbeidsrelatie tussen partijen verstoord is. Hoewel een werknemer niet de plicht heeft om in te gaan op een voorstel tot mediation rekent de kantonrechter hem de gevolgen hiervan wel aan. Hierbij speelt tevens een rol dat de werkgever zijn werknemer verder alle mogelijke hulp heeft geboden om hem weer terug te laten keren op de werkvloer, aldus de kantonrechter. De werkgever heeft meerdere malen aangegeven dat hij de werknemer waardeert om zijn kwaliteiten, dat hem niets verweten wordt en dat het interne onderzoek geen invloed heeft op zijn verdere loopbaan. Gezien het bovenstaande ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst dan ook zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

Bron: uitspraak niet gepubliceerd

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek