loading
views

Minimumloon Nederland in top zes EU

6 augustus 2007

Per 1 januari 2007 bedroeg in Nederland het minimumloon 1301 euro per maand. Hiermee behoort Nederland tot de zes EU-landen met het hoogste minimumloon.

De hoogte van het wettelijk minimumloon in de EU-landen liep begin 2007 uiteen van 92 euro in Bulgarije tot 1570 euro in Luxemburg per maand. In Nederland lag het minimumloon met 1301 euro per maand relatief hoog. In veel landen van Europa komt het minimumloon namelijk niet boven de 700 euro uit. Naast Luxemburg en Nederland vormen ook Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België hierop een uitzondering. In al deze landen ligt het minimumloon boven de 1250 euro.

Gemiddeld verdiende loon
Het gemiddelde verdiende loon van werknemers is doorgaans twee tot drie keer zo hoog als het wettelijk minimumloon in hun land. Het gemiddelde maandloon van voltijdwerknemers bedroeg in Nederland eind 2005 ongeveer 2900 euro per maand, ruim twee keer zo veel als het minimumloon. In de Oost-Europese lidstaten is zowel het wettelijk minimumloon als het gemiddelde verdiende loon veel lager dan in de overige lidstaten.

Vier procent van Nederlandse werknemers heeft minimumloon
Het aandeel werknemers dat het minimumloon verdient, loopt sterk uiteen tussen de landen. In Bulgarije en in Frankrijk verdient ruim 15 procent van de voltijdwerknemers het minimumloon, maar in de meeste landen is dat veel minder. In Nederland verdiende eind 2005 volgens CBS-gegevens 4 procent van de werknemers het minimumloon of het minimumjeugdloon. Onder hen zijn veel jongeren en flexwerkers. Bedrijfstakken waar relatief veel werknemers het minimumloon verdienen, zijn de horeca, de landbouw en visserij en de handel.

Arbeidsmarkt – inkomens
> meer nieuws

Bron: CBS, 6 augustus 2007

Volledige wettekst: Wet  MinimumLoon  en  minimumvakantiebijslag

> FlexService

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek