loading
views

Ontslagrecht: hoe nu verder?

3 augustus 2007

Vlak voor het zomerreces heeft minister Donner namens het Kabinet advies gevraagd aan de centrale organisaties van werknemers en werkgevers over het voorstel voor aanpassing van het ontslagrecht.

De Stichting van de Arbeid, waar werknemers- en werkgeversorganisaties in vertegenwoordigd zijn, wordt gevraagd vóór 1 september 2007 advies uit te brengen. Overigens niet alleen over het Ontslagrecht maar ook over enkele wijzigingsvoorstellen op de Wet Flexibiliteit en zekerheid.

Actie tot 1 september 2007
Door de Stichting van de Arbeid is een werkgroep ingesteld om het advies voor te bereiden. Deze concept- reactie wordt naar verwachting door het Bestuur van de Stichting op 30 augustus vastgesteld.

Vakcentrales versus werkgeversorganisaties
De gezamenlijke vakcentrales wijzen de voorstellen echter af. De werkgeversorganisaties hebben zich lovend uitgelaten over de voorstellen. Na enkele gespreksrondes lijkt het uitgesloten dat er een unaniem advies komt. Daarvoor zijn er te veel principiële verschillen. De vakcentrales zullen de periode tot de volgende werkgroepvergadering op 16 augustus gaan gebruiken om hun opvattingen ten aanzien van nut en noodzaak, de kern van de kabinetsvoorstellen en de mogelijke gevolgen van de voorstellen waar nodig verder te onderbouwen.  

Van 1 september tot 18 september
Na het uitbrengen van het advies is het wachten op een formele reactie van het kabinet. 

Prinsjesdag
De verwachting is dat het kabinet op Prinsjesdag een eerste reactie op de kabinetsvoornemens zal geven. Dat kan dan nog niet in de vorm van een concreet wetsvoorstel maar dit zal een reactie op hoofdlijnen zijn.

Ná Prinsjesdag
Het kabinet heeft de steun nodig van de meerderheid van de Tweede Kamer. Voordat het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer kan zenden is men verplicht daarover advies te vragen aan de Raad van State. Zo’n adviesperiode, die in stilte verloopt, duurt al gauw twee maanden. Pas daarna kan het kabinet de voorstellen al dan niet in aangepaste vorm naar de Kamer zenden, inclusief de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State. Dat betekent dat de Tweede Kamer op z’n vroegst eind november, begin december de eerste overleggen kan voeren over de eventuele kabinetsvoorstellen.

Bron: Flexservice Solutions, 3 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.   

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek