loading
views

Weerstand tegen herziening Flexwet

25 juli 2007

Minister Donner van Sociale Zaken wil de mogelijkheden om in cao’s van de Flexwet af te wijken inperken. De sociale partners zien het anders.

Donner vindt dat werknemers na drie jaar of na drie tijdelijke contracten een vast contract moeten krijgen. Onderzoek van Sociale Zaken wijst uit dat de meerderheid van de cao’s bepalingen kent die de flexwet omzeilen. Soms is alleen de proeftijd aangepast, soms is het maximum van drie tijdelijke contracten afgeschaft of opgerekt naar zes jaar.

Na drie jaar een vaste baan
Donner wil bewerkstelligen dat na drie jaar tijdelijk werk altijd een vast contract volgt, zoals de Flexwet voorschrijft. Bij jaarcontracten mag men daar in overleg met sociale partners nog één keer van afwijken. Wie na drie jaar nog steeds geen vaste baan heeft, krijgt bovendien recht op een ontslagvergoeding over de jaren na het derde dienstjaar.

Gemengde, maar negatieve reacties
In de uitzendbranche is de maximaal toegestane periode van een half jaar waarin men op een ‘uitzendcontract’ mag werken, verlengd tot anderhalf jaar in de ABU-cao en tweeëneenhalf jaar in de NBBU-cao. Een woordvoerder van de ABU stelt: ‘Dertig procent van de uitzendkrachten heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die komt juist door uitzendwerk aan een baan.’

FNV: ‘Donner overdrijft’
Eelco Tasma, senior beleidsadviseur van vakcentrale FNV: ‘Het aantal afwijkingen in cao’s is minder dramatisch dan Donner schetst. Hij overdrijft een beetje. Maar als je ziet wat voor maatregelen hij neemt, vinden wij die juist vrij slap. Het enige wat hij doet om het oprekken van tijdelijke contracten tegen te gaan, is een financiële vergoeding opleggen die lager is dan bij vaste contracten. Als je al een vergoeding toekent, dan ook over de eerste drie jaar dat iemand gewerkt heeft, vinden wij.’

Bron: FlexService Solutions, 25 juli 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek