loading
views

07 2007 – Wettelijke inlenersaansprakelijkheid voor lonen

Datum       Juli 2007
Titel   Inlenersaansprakelijkheid voor lonen
Auteur/Bron   Ministerie van SZW
Document   Inlenersaansprakelijkheid voor lonen.htm
     
Samenvatting   Inleiding van de brief van de Minister van SZW:
In verschillende debatten over het vrij verkeer van werknemers uit de Midden- en Oost Europese landen is meermalen gesproken over inlenersaansprakelijkheid voor lonen. In mijn brief van 6 april jl. (Kamerstukken II 2006/07, 29407, nr. 62) heb ik onder andere gereageerd op de wens van de vakcentrales, zoals neergelegd in hun gezamenlijke brief aan uw Kamer d.d. 27 maart jl., om te komen tot een wettelijke aansprakelijkheid voor inleners en hoofdaannemers op het terrein van lonen. Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 april jl. heb ik aangegeven dat nader bezien zou kunnen worden of kan worden opgetreden tegen werkgevers die arbeid inlenen tegen voorwaarden waarbij ze kunnen vermoeden dat deze in strijd met de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag en andere dwingende bepalingen wordt aangeboden. Hierbij doelde ik op malafide inleners die kunnen weten dat zij gebruik maken van een situatie die in strijd is met de wet. In mijn brief van 24 april jl. ben ik nader ingegaan op het punt van de malafide inleners (Kamerstukken II 2006/07, 29407, nr. 70). In genoemde brief geef ik aan met de Minister van Justitie te willen onderzoeken of de in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepaling, die het mogelijk maakt om op te treden tegen alle mogelijke vormen van uitbuiting, waaronder arbeidsuitbuiting, ook een pendant in het burgerlijk recht gegeven zou moeten worden. Tot slot heb ik tijdens het plenair debat over vrij verkeer van werknemers d.d. 25 april jl. toegezegd om, conform de inhoud van de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Heerts en Van Gent (Kamerstukken II, 2006/07, 29407, nr. 69), uiterlijk in juni 2007 aan de Tweede Kamer een notitie toe te sturen met de voor- en nadelen van een wettelijk recht voor werknemers om achterstallig loon te claimen bij hun inlener, hierbij een onderscheid makend naar strafrechtelijke en civielrechtelijke oplossingen voor het invorderingsprobleem.

      

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek