loading
views

Zwangerschapsverlof voor ZZP-ers

20 juli 2007

De zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen van private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving.

Dit heeft de Commissie voor Gelijke Behandeling (CGB) de afgelopen 12 jaar meerdere keren geconcludeerd. Deze adviezen van de CGB hebben echter niet geleid tot polisaanpassingen van de verzekeraars.

Beperkende voorwaarden
Slechts 21 van 50 onderzochte verzekeraars bieden dekking bij zwangerschap; vaak onder beperkende voorwaarden. Het probleem is hierdoor steeds nijpender geworden. Zo dreigt het gevaar dat zelfstandige vrouwen zo lang mogelijk door blijven werken, waardoor de gezondheid van moeder en kind in gevaar kan komen.

Overheid verplicht
Nederland is van de 29 landen in de Europese Economische Ruimte het énige land, dat in het geheel geen publieke inkomensvoorziening kent voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandig werkende vrouwen. Zo’n voorziening blijkt in de praktijk hard nodig. Het is zelfs zo dat de overheid op grond van artikel 11 VN vrouwenverdrag gehouden is een voorziening in te voeren.

CGB adviseert kabinet
Nu de constateringen van de CGB niet hebben geleid tot een juridisch houdbare voorziening, heeft de CGB besloten een stap verder te gaan. De CGB adviseert het kabinet om opnieuw een publieke regeling voor zwangere zelfstandigen in te voeren. In het advies ‘Gelijke behandeling van zwangere zelfstandigen’ (juli 2007) doet de CGB concrete aanbevelingen voor publieke voorzieningen die de toets van gelijke behandeling wel kunnen doorstaan. Ook adviseert de CGB actie te ondernemen zodat ook de verzekeraars zich aan hun wettelijke verplichtingen houden.

Bron: CGB, 20 juli 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek