loading
views

Inlenersaansprakelijkheid voor lonen

20 juli 2007

Op 18 juli heeft de minister van SZW een brief over inlenersaansprakelijkheid aan de Tweede Kamer gestuurd.

In verschillende debatten over het vrij verkeer van werknemers uit de Midden- en Oost Europese landen is meermalen gesproken over inlenersaansprakelijkheid voor lonen. De minister geeft in deze brief aan dat hij geen voorstander is van een wettelijke inlenersaansprakelijkheid voor lonen. Hij vindt dat het model de risico’s te eenzijdig neerlegt bij de inleners en dat het gepaard gaat met erg veel administratieve lasten. Naar zijn overtuiging zal de invoering van een dergelijk model tot gevolg hebben dat op zichzelf legitieme in- en uitleenconstructies aanzienlijk in omvang zullen gaan verminderen. Een dergelijke reductie van flexibiliteit is naar de opvatting van het kabinet niet wenselijk.

Status quo handhaven
Het voorstel is om op dit punt de status quo te handhaven. Een uitzendkracht heeft namelijk de mogelijkheid om via de gang naar de civiele rechter (in Nederland dan wel in de EU- lidstaat waar het uitzendbureau is gevestigd) loonuitbetaling door de uitlener af te dwingen. Cao-partijen hebben de mogelijkheid om in hun cao’s bepalingen op te nemen waarin aansprakelijkheden over en weer worden geregeld.

Bibliotheek
De uitgebreide brief ‘Inlenersaansprakelijkheid voor lonen’ is te lezen via de bibliotheek

Bron: Nieuwsbank, 20 juli 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek