loading
views

Sterke daling aantal ontslagzaken

18 juli 2007

Het aantal ontslagprocedures is in 2006 met meer dan een kwart afgenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Vooral het aantal ontslagaanvragen bij het CWI daalde sterk.

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, kan dat via de kantonrechter of via het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). In 2006 zijn er bij de kantonrechter en het CWI samen 103 duizend ontslagaanvragen ingediend, 28 procent minder dan in 2005. Sinds 2002 is het totale aantal aanvragen sterk gedaald. De daling was het grootst bij het CWI. In 2006 dienden werkgevers bijna 49 duizend ontslagaanvragen in bij het CWI. Dat is 35 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal verzoeken om een arbeidsovereenkomst via de rechter te ontbinden is met 20 procent afgenomen tot ruim 54 duizend.

Conjunctuur
Meer dan een vijfde deel van de aanvragen via het CWI hangt samen met arbeidsongeschiktheid, maar verreweg het grootste deel (ruim twee derde) wordt gedaan om bedrijfseconomische redenen. Deze redenen kunnen samenhangen met een verslechterde algemene economische situatie of met een afnemende bedrijvigheid. Bedrijfseconomische redenen kunnen ook de aanleiding zijn voor een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Er is een sterke samenhang tussen het aantal ontslagprocedures en de economische conjunctuur. Het aantal ontslagzaken vertoont een duidelijke wisselwerking met de werkloze beroepsbevolking.

Jaarrapportage Ontslagstatistiek
Uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006, die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de voornaamste oorzaak van de daling van het aantal ontslagen de aantrekkende economie is. Verder vroegen werkgevers ook beduidend minder ontslag aan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verleende ontslagvergunningen
Ook het aantal door het CWI verleende ontslagvergunningen is sinds 2004 sterk gedaald, zij het in een wat mindere mate dan het aantal ontslagaanvragen. Het percentage ingewilligde ontslagaanvragen is dan ook toegenomen: in 2006 werd in 82 procent van de aanvragen een vergunning verleend, tegen 77 procent in 2004. De daling van het aantal ontslagen via het CWI zet ook in 2007 door. In de eerste vijf maanden van 2007 verleende het CWI 9 duizend ontslagvergunningen, een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het is niet precies bekend in hoeverre de rechtbanken ontbindingsverzoeken honoreren. Het is aannemelijk dat in verreweg de meeste gevallen de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Andere manieren van ontslag
De cijfers in de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006 geven overigens geen volledig beeld van het totaal aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten, omdat arbeidsrelaties niet alleen via CWI of kantonrechter worden beëindigd. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract), met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een uitzendcontract.

Bron: CBS, SZW, 18 juli 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.   

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek