loading
views

Nieuwe arbodienst mag dossiers overnemen

16 juli 2007

Wanneer een werkgever een nieuwe arbodienst inhuurt, mag de oude arbodienst werknemersdossiers overdragen aan die dienst, zonder dat daarvoor toestemming van de betrokken werknemers nodig is.

Alleen voor de overdracht van informatie die valt onder het medisch beroepsgeheim, moet wèl toestemming worden gevraagd. Dat blijkt uit een uitspraak van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Ondernemingsraad
Voorwaarde voor de overdracht is wel dat de Ondernemingsraad met de overgang naar een nieuwe arbodienstverlener heeft ingestemd. Ook moet de overdracht van de gegevens aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens voldoen.

Beroepsgeheim
Gegevens die vallen onder het medisch beroepsgeheim mogen alleen worden overgedragen als die gegevens noodzakelijk zijn voor de verzuimbegeleiding. Dat is het geval als de betrokken werknemer bij de wisseling van arbodienst ziek is of binnen vier weken na een herstelmelding opnieuw uitvalt. Bovendien moet de werknemer van te voren op de hoogte zijn gebracht van het overdragen van zijn gegevens. Ook moet er een mogelijkheid zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de overdracht van gegevens.

Bron: CBP. 16 juli 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.   

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek