loading
views

Akkoord CAO Afval en Milieu 2007-200916 juli 2007

Naam
CAO Energie en Nutsbedrijven

CAO-teksten
Akkoord CAO Afval en Milieu 2007-2009
CAO Energie Raamakkoord december 2005
CAO Energie- en Nutsbedrijven 2005-2007
CAO Energie- en Nutsbedrijven 2003-2005

CAO-code t.b.v. loonheffing
468

Looptijd
1 mei 2007 t/m 30 april 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 mei 2007 structureel 2,3%
1 mei 2008 structureel 2,3%
Eindejaarsuitkering 2007 eenmalige verhoging 2,5%
Eindejaarsuitkering 2008 resultaatafhankelijk 3,5 %, bodem (garantie) 2 %

Arbeidsvoorwaarden
Door het vervallen van de raam-cao ontstaat een integrale cao Afval en Milieu, waarin ook de Sociale Zekerheid en Pensioen worden geregeld. De WENb sluit een collectief contract af voor een WIA-verzekering. Bonden en werkgevers vinden het, gelet op de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregels, belangrijk dat werknemers onder de cao Afval en Milieu een aanvullende inkomsverzekering afsluiten. Werkgevers nemen de premie tot 0,2 procent voor hun rekening. Werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, blijven in dienst. Alleen indien sprake is van een zwaarwegend dienstbelang, kan een 35-minner worden ontslagen. In dat geval heeft de werknemer recht op een aanvullende uitkering. De overwerktoeslag voor het eerste uur direct voorafgaand en aansluitend aan de dienst op maandag t/m vrijdag wordt verhoogd van 25 naar 50 procent. Voor een tweeploegendienst geldt een toeslag van 7,5% zowel voor Services als voor Proces.

Bron: Bericht akkoord ABVAKABO FNV, 11 juli 2007


 

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek