loading
views

Besluit internationale regels sociale zekerheid

Besluit internationale regels sociale zekerheid
Op 2 juli 2007 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal besluiten genomen ten aanzien van de internationale regels sociale zekerheidDe Belastingdienst is voor de premieheffing van een aantal verzekeringen bevoegd vast te stellen of iemand onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel valt. Bij grensoverschrijdend wonen en werken wordt de verzekeringsplicht onder meer vastgesteld met toepassing van internationale socialezekerheidsregelingen.


Download wettekst Besluit internationale regels sociale zekerheid


Eerdere besluiten
Een aantal besluiten met betrekking tot internationale socialezekerheidsregelingen is in de besluiten van 15 november 2005, (nr. CPP2005/2172M, VN 2005/85.8) en van 10 juli 2006, (nr. CPP2006/768M, Stcrt. 2006, 137, blz. 15) ingetrokken. De besluiten die resteren worden zoveel mogelijk samengevoegd. Onderhavig besluit dient er verder toe om het beleid over het vaststellen van de verzekeringsplicht te actualiseren aan de heffingen waarvoor de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2006 verantwoordelijk is. De beleidsregel vervat in vraag/antwoord 9 van het besluit van 15 juli 2004, nr. CPP2004/415M is opgenomen in onderdeel 2.3 van dit besluit.

Coördinatie
Het UWV, de Sociale verzekeringsbank, het College zorgverzekeringen en de Belastingdienst hebben al geruime tijd een gestructureerd overleg in de Commissie Verzekeringsaangelegenheden ter afstemming van het juridische beleidskader bij de beoordeling van de verzekeringsplicht. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Financiën zijn bij dit overleg betrokken. Vooral bij grensoverschrijdende situaties vindt in de praktijk coördinatie plaats. Onderhavig besluit is na overleg met de ministeries van SZW en VWS en met de SVB, het UWV en CVZ tot stand gekomen.

Bron: Ministerie van Financien, 10 juli 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek