loading
views

CAO loonstijging 2e kwartaal beperkt

9 juli 2007

In het tweede kwartaal 2007 zijn de cao-lonen met 1,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De toename is even groot als in het eerste kwartaal.

De cao-loonstijging is wel een stuk lager dan in 2006, toen de cao-lonen nog met 2,0 procent toenamen.

Drie cao-sectoren
De verschillen tussen de drie onderscheiden cao-sectoren t.w. overheid, gesubsidieerde sector en particuliere bedrijven, zijn zeer gering. In de gesubsidieerde sector stegen de cao-lonen in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is iets meer dan bij de overheid en de particuliere bedrijven, waar de cao-lonen elk met 1,5 procent toenamen in het tweede kwartaal.

Bijzondere beloningen 
In het tweede kwartaal van 2007 stegen de cao-lonen exclusief bijzondere beloningen in de sector overheid met 1,8 procent. Deze stijging is groter dan van de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen. Dat komt doordat een gedeelte van de bijzondere beloningen, de tegemoetkoming ziektekosten, is overgeheveld naar de reguliere maandelijkse loonbetalingen. In 2006 stegen de bijzondere beloningen bij de overheid nog fors vergeleken met een jaar eerder, vooral door de invoering van de werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling en ziektekosten.

Contractuele loonkosten
De contractuele loonkosten stegen in het tweede kwartaal van 2007 met 1,5 procent, gelijk aan de cao-loonstijging. Dat houdt in dat de werkgeverspremies per saldo gelijk waren aan die in 2006. In het tweede kwartaal liepen de verschillen in de loonkostenontwikkeling nauwelijks uiteen tussen de drie sectoren. In 2006 was de loonkostenontwikkeling van de overheid nog een stuk lager dan bij de andere sectoren, voornamelijk door de daling van het werkgeversdeel van de pensioenpremie in dat jaar.

Bron: CBS, 9 juli 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek