loading
views

Inzetten oudere werknemers geen prioriteit

6 juli 2007

Ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft het inzetten van oudere werknemers of het stimuleren van langer doorwerken nauwelijks prioriteit bij werkgevers.

Dit blijkt uit een door het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) uitgevoerd onderzoek in opdracht van Minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Hierbij is gekeken naar de positie van oudere werknemers vanuit het perspectief van de werkgever. Slechts 12 procent van de ondervraagde werkgevers stimuleert werknemers om tot hun 65e te blijven werken en maar 8 procent van de werkgevers werft oudere werknemers. Een meerderheid van de werkgevers acht het volgens het onderzoek zelfs onwenselijk dat personeel doorwerkt tot na hun 65e.

Toenemende kosten
Een veroudering van het personeelsbestand betekent in de ogen van veel werkgevers vooral toenemende kosten. Daarnaast wordt duidelijk dat de maatregelen die ten behoeve van oudere werknemers worden genomen (bijvoorbeeld extra verlofdagen) uiteindelijk ten koste gaan van hun kansen op de arbeidsmarkt. Deze maatregelen zijn duur en leveren veel rompslomp op. Ook is maatwerk tussen individuele werkgevers en werknemers om de inzetbaarheid of productiviteit te bevorderen vaak afwezig. Dat het ook anders kan leert volgens de onderzoekers de praktijk in het Verenigd Koninkrijk. De arbeidsparticipatie van oudere werknemers ligt daar substantieel hoger (zo’n 10%-punt), evenals de baankansen voor oudere werklozen. Over het algemeen lijken Britse werkgevers meer gericht op het benutten van het arbeidspotentieel van ouderen.

Mobiliteitsbeleid
Volgens minister Van der Hoeven zijn werkgevers zich wel degelijk bewust van de demografische veranderingen en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Toch kijken ze daarbij volgens de minister nog te weinig naar het potentieel van de groeiende groep oudere werknemers. Van de potentiële werknemers tussen de 60 en 65 werkt nu nog maar één op de vijf. Het onderzoek onderstreept nog eens het belang van de afspraken die recent zijn gemaakt tijdens de participatietop. De ambities moeten nu vertaald worden naar de werkvloer. Voor een hogere arbeidsdeelname en betere baankansen voor ouderen is een goed mobiliteitsbeleid cruciaal. Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk deze uitdaging moeten oppakken, aldus Minister Van der Hoeven.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 6 juli 2007


 
FlexService levert software voor flexibele arbeid.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek